Kalenderguide

Kalenderguide

FrimurarFyrans nya dynamiska kalendersystem är mycket enkelt att använda samtidigt som det har mycket kraftfulla funktioner för de bröder som önskar att snabbt och med enkla klick kunna välja vad kalendern skall visa.
Här bredvid ser du en BILD av kalendern.

På FrimurarFyrans startsida samt respektive orters startsidor:
Håll markören över aktivitet vid aktuellt datum för att se ytterligare information, t.ex. när och var aktiviteten genomförs, vem som håller föredrag, om anmälan behövs etc. Klick på aktivitet öppnar just den aktivitetens fullständiga information.

På startsidan finns under kalenderposterna en länk till Frimurarordens hemsida och fjärde fördelningens vecko-kalander.

Om du klickar på ”Visa Kalender” kommer du till själva kalendersidan där du får en översikt vad som händer under den innevarande månaden.

På själva kalendersidan:
Kalendern är dynamisk vilket betyder att den ändrar innehåll genom att ladda in dina önskade data utan att behöva ladda om själva sidan.

Du kan genom att klicka uppe till vänster på pilarna bredvid månad antingen stega fram eller tillbaka, för att se vad som händer längre fram i tiden. Du kan uppe till höger ändra från dagordning (visar ett antal händelser i kronologisk ordning) till dag, vecka eller månad. Då väljer du den tidsrymd du vill visa. Se bild till höger -->

Uppe till vänster finner du kalenderns kraftfulla filtrerings-funktioner Kategori = Stad samt Etikett = Loge:

Enheter och orter (=etiketter/”taggar”, i FrimurarFyrans fall märks samtliga händelser/evenemang även med två(2) (i sällsynta fall fler) etiketter/taggar; Enhet och Ort)

Exempel 1:
Om du kommer in till Kalendern via FrimurarFyrans startsida ser du att följande taggar är förmarkerade i Enheter och orter-menyn; ÖPL.

Kalendern visar då endast händelser/evenemang som givits taggen/etiketten, d.v.s. har något med detta ämne att göra.

Testa: Gå till innevarande månad och prova att klicka av eller på olika taggar för att se hur kalendern automatiskt ändrar innehåll efter dina önskemål.

Tips!
Om du klickar av/nollställer(kryss i cirkel) alla förvalda taggar i Enheter och orter-menyn avaktiverar du filtret. Då kommer kalendern att visa alla evenemang/händelser i samtliga enheter inom hela 4:e fördelningen.

Ändra kalendervy:
Grundinställningen för kalendern är att visa alla evenemang som en dagordning.
Om du exempelvis hellre vill se händelser/evenemang veckovis eller månadsvis använder du visningsmenyn uppe till höger. Där kan du välja vilken vy du vill visa händelserna i; Månad, Vecka, Dag eller Dagordning.

Bild på kalender
Översikt över kalendersida
Kalendersida översikt
Välj dag, vecka, månad eller dagordning
Välj dag, vecka, månad eller dagordning
Kalendervy, visar månad och möjlighet att välja loge.
Kalendervy, visar månad och möjlighet att välja loge.
Filtrera valda orter i din kalender.
Filtrera valda orter i din kalender.