Folke Filbyter

Seminariegruppen Folke Filbyter genomför lokala och regionala seminarier för att stimulera deltagarna att reflektera över innebörden i de frimureriska budskapen.
De ämnen som tas upp rör såväl frimurerisk ideologi och symbolik som mera allmänna förhållanden av betydelse för oss frimurare. Diskussion är en viktig del av seminarierna.

Under de senaste åren har flera seminarier arrangerats på olika teman: ”Den Konungsliga Konsten”, ”Varför är jag frimurare”, ”Frimureriet i tiden” och ”Frimureri på kristen grund”.

Skrifter. För att bidra till ökad kunskap ger Folke Filbyter också ut skrifter i en skriftserie. I denna publiceras bland annat undersökningar om frimureriska företeelser.