Fjärde Fördelningen

Fjärde fördelningen är en Svenska Frimurare Ordens åtta så kallade fördelningar som utgörs geografiska områden i Sverige och Finland. Fjärde fördelningen omfattar Östergötland samt de norra, mellersta och västra delarna av Småland

Östgöta Provinsialloge (ÖPL) är en kapitelloge som arbetar i graderna VII, VIII, IX och X. ÖPL samlar bröder från hela Fjärde fördelningen.
Läs om ÖPL:s historia

Eksjö
Sankt Johanneslogen Concordia (Con).

Jönköping
Sankt Johanneslogen Den Mellersta Pelaren (DMP), Andreaslogen Magnus Ladulås (ML) och Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg (VR).

Linköping
Kapitellogen Östgöta Provinsialloge (ÖPL), Sankt Johanneslogen Sankt Jacob (S:tJ) samt Andreaslogerna Den Gyllene Gripen (DGG) och Den Gyllene Cirkeln (DGC).

Motala
Sankt Johanneslogen De Tre Ljusen (DTL) och Andreas-brödraföreningen IIIxIII.

Norrköping
Sankt Johanneslogen Oscar Fredrik (OF), Andreas-brödraföreningen S:t Olof (S:t O).

Oskarshamn
S:t Johanneslogen Orion (On) och Andreas-brödraföreningen De Tre Stjärnor (DTS).

Reftele
S:t Johanneslogen Helios (Hel).

Vetlanda
S:t Johanneslogen De tre Axen (DTA) och Andreas-Brödraföreningen Njudung (Njud).

Värnamo
S:t Johanneslogen Veritas (Ver).

Västervik-Vimmerby
S:t Johanneslogen Eystrasalt (Eyt) och i Vimmerby Frimurareklubben Carl IX.

Fristående från Svenska Frimurare Orden finns dessutom damklubbar på några orter: Linköping (Aurora), Norrköping (Sophia) och Reftele (Seléne).