Variationer

Brexit, Last night of the Proms och Edinburgh Military Tattoo säger något om brittiskt kynne. Jag försöker hålla mig uppdaterad, och har förstått att det är skillnad mellan brittiskt och engelskt. Här tar jag fasta på det engelska, och övergår raskt till skillnader, men också vissa likheter, mellan engelskt och svenskt frimureri. En påtaglig skillnad… Läs mer

Läs mer

Kunskap

I tidigare inlägg har jag hävdat, att de som konstruerade Den svenska riten troligen påverkades av Immanuel Kant (1724-1804). Hans tänkande märks i ritualerna, främst då hans etiska teorier, men även, som jag strax skall visa, hans kunskapssyn. Det finns förstås många andra sätt att betrakta det vi håller på med, men nu tänker jag,… Läs mer

Läs mer

Vår kristna grund

I ett tidigare inlägg: ”Förnuft och känsla”, har jag försökt beskriva en begreppsvärld, som kan ha påverkat hertig Karl och hans närmaste krets när de utvecklade den svenska riten. Frågan är om vi, som har helt andra erfarenheter än de, kan tolka deras skapelse på det sätt de tänkte sig. Vårt frimureri är kanske ett… Läs mer

Läs mer

Förnuft och känsla

Ett ofta hört påstående är att frimureriet har sitt ursprung i upplysningstidens idéer. Det är en sanning med modifikation. Frimureriet uppstod på de brittiska öarna omkring 1600 och fick en fastare struktur 1717, när den första storlogen grundades i London – alltså före upplysningen eller åtminstone under dess tidiga barndom. Denna struktur och en hel… Läs mer

Läs mer

Godheten

I ett tidigare inlägg har jag reflekterat över SFMO:s valspråk: Veritas persuadet – ”Sanningen övertygar”. Inlägget fick rubriken: ”Sanningen”. Begreppet kan i detta sammanhang antas ha en något annorlunda betydelse än det har i vanligt språkbruk. Det ligger närmare begrepp som ”Godhet”, ”Rättvisa” eller liknande. Som ”Sanningen” vanligen uppfattas är den verifierbar. Vi uppfattar den… Läs mer

Läs mer

Sanningen

Veritas persuadet – sanningen övertygar. Så lyder Svenska Frimurarordens valspråk. Formuleringen verkar självklar. I dessa dagar av post-truth och alternativa fakta verkar den rentav manande. Jag har aldrig funderat närmare över innebörden. Inte förrän nu! Svenska akademins ordbok har en lång artikel om ”Sanning”. Den vanligaste betydelsen har något med överensstämmelse med verkligheten att göra.… Läs mer

Läs mer

Ett urgammalt brödraskap

Varför kallas medlemmar i vår Orden för ”frimurare”? Det finns flera förklaringar, som jag emellertid inte tänker fördjupa mig i. Istället skall jag göra några utvikningar, som förhoppningsvis kan kasta något ljus över frågan. Först en stor sväng över benämningen ”civilingenjör”. Varifrån kommer den? Kungl. Högre artilleriläroverket på Marieberg i Stockholm grundades 1818. Det var… Läs mer

Läs mer

Siffermagi

Det lär finnas ett dejtingprogram i TV, som kallas: ”Tro, hopp och kärlek”. Uttrycket är hämtat från 1 Kor. 13:13: ”Men nu består tro, hopp och kärlek, des­sa tre, och störst av dem är kärle­ken.” Hela kapitlet är tänkvärt och hör till de vackraste i Bibeln. Just denna vers brukar knappast förknippas med siffermagi, men… Läs mer

Läs mer