Siffermagi

Det lär finnas ett dejtingprogram i TV, som kallas: ”Tro, hopp och kärlek”. Uttrycket är hämtat från 1 Kor. 13:13: ”Men nu består tro, hopp och kärlek, des­sa tre, och störst av dem är kärle­ken.” Hela kapitlet är tänkvärt och hör till de vackraste i Bibeln. Just denna vers brukar knappast förknippas med siffermagi, men… Läs mer

Läs mer

Rosslyn Chapel och skotskt frimureri

Vid två tillfällen, 1978 och 2006, har jag besökt Rosslyn Chapel tillsammans med bröder i S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping. Kapellet ligger strax söder om Edinburgh. Det är mytomspunnet, kanske inte unikt för sin tid exteriört, men interiören!  I relativt liten skala visas här fantasieggande prov på senmedeltida stenhuggarkonst. Byggherre var William St.… Läs mer

Läs mer

Tempelherrar i myt och verklighet

Den på sin tid tongivande frimuraren Carl Friedrich Eckleff intresserade sig i mitten av 1700-talet för Tempelherrarna. Senare odlade hertig Karl samma intresse, inte minst genom sitt engagemang i Strikta Observansen, en skapelse av Karl Gotthelf von Hund på 1750-talet, vilken hävdade denna obskyra och snart avsomnade ordens samband med just Tempelherrarna. Tempelherrarna torde vara… Läs mer

Läs mer

Frimurares vad, hur och varför

Den i år 300-årsfirande engelska storlogen, UGLE, arbetar efter en liknande konstitution som sina skotska och irländska motsvarigheter. Ritualerna kan däremot se lite olika ut inom storlogerna, men framförallt gentemot de svenska ritualerna. Även om ritualerna skiljer sig åt har deras budskap stora likheter. Svenska Frimurare Orden har en likartad grundsyn och upprätthåller förbindelser med… Läs mer

Läs mer

Evolution eller revolution

Släktet homo sapiens, som funnits i 200 000 år, lär ha genomgått en kognitiv revolution för 70 000 år sedan. Våra förfäder fick förmågan att uttrycka fiktiva föreställningar genom språket. Det fick en avgörande betydelse för människans fortsatta utveckling. Mycket hårdraget kan det sägas, att det första, avgörande villkoret för någon att kalla sig frimurare uppfylldes. Vårt… Läs mer

Läs mer

Vem är det som bestämmer?

Professorn i modern svenska vid Göteborgs universitet, Lars-Gunnar Andersson, medverkar varje vecka i Göteborgs-Posten med en alltid intressant språkspalt. Nyligen skrev han under rubriken: ”Vem bestämmer ordens betydelse?” Han förklarade bl.a. skillnaden mellan ord som populism och korkskruv. Människor menar olika saker med ett ord som ”populism”. Även om de kan hålla med om en… Läs mer

Läs mer

300 år av frimureri

Den första frimureriska storlogen grundades 1717 av tre loger i London och en i Westminster. Den fick namnet Grand Lodge of London & Westminster, senare Premier Grand Lodge of England. Verksamheten reglerades med en Book of Constitutions 1723. Författare var den presbyterianske prästen James Anderson, men även andra inflytelserika personer påverkade reglernas utformning och storlogens… Läs mer

Läs mer

Retorik – konsten att övertyga

Retorikens början är enkel. En uppsats eller ett anförande kan delas upp i: inledning, avhandling och avslutning. Redan Cicero anslöt sig till denna självklarhet, men han kallade förstås delarna: exordium, narratio och peroratio. Jag har ingen djupare kunskap att förmedla i ämnet, men kan delge några funderingar över sådana latinska begrepp. Under exordium bör talaren… Läs mer

Läs mer