Evolution eller revolution

Släktet homo sapiens, som funnits i 200 000 år, lär ha genomgått en kognitiv revolution för 70 000 år sedan. Våra förfäder fick förmågan att uttrycka fiktiva föreställningar genom språket. Det fick en avgörande betydelse för människans fortsatta utveckling. Mycket hårdraget kan det sägas, att det första, avgörande villkoret för någon att kalla sig frimurare uppfylldes. Vårt… Läs mer

Läs mer

Vem är det som bestämmer?

Professorn i modern svenska vid Göteborgs universitet, Lars-Gunnar Andersson, medverkar varje vecka i Göteborgs-Posten med en alltid intressant språkspalt. Nyligen skrev han under rubriken: ”Vem bestämmer ordens betydelse?” Han förklarade bl.a. skillnaden mellan ord som populism och korkskruv. Människor menar olika saker med ett ord som ”populism”. Även om de kan hålla med om en… Läs mer

Läs mer

300 år av frimureri

Den första frimureriska storlogen grundades 1717 av tre loger i London och en i Westminster. Den fick namnet Grand Lodge of London & Westminster, senare Premier Grand Lodge of England. Verksamheten reglerades med en Book of Constitutions 1723. Författare var den presbyterianske prästen James Anderson, men även andra inflytelserika personer påverkade reglernas utformning och storlogens… Läs mer

Läs mer

Retorik – konsten att övertyga

Retorikens början är enkel. En uppsats eller ett anförande kan delas upp i: inledning, avhandling och avslutning. Redan Cicero anslöt sig till denna självklarhet, men han kallade förstås delarna: exordium, narratio och peroratio. Jag har ingen djupare kunskap att förmedla i ämnet, men kan delge några funderingar över sådana latinska begrepp. Under exordium bör talaren… Läs mer

Läs mer

Frimureri i dag och i morgon

I samarbete med seminariegruppen Folke Filbyter arrangerade S:t Johanneslogen Helios onsdagen den 14 december en sammankomst för hela fördelningen för att samtala kring frågor om frimureriets visioner, mål och strategier. Totalt kom drygt 30 bröder från såväl när som fjärran. Tillträdande ordföranden i Barmhärtighetsdirektoriet, Per Werner, talade om frimureriet igår,  idag och i morgon, där… Läs mer

Läs mer

Rättfärdiggörelse

Fram till påvens besök i Lund var jag övertygad om att Ordens kristna grund var stabilt luthersk-evangelisk. Då fick jag anledning att reflektera över skillnader mellan katolskt och protestantiskt. Sedan dess är min övertygelse av mera ödmjuk art. Till skillnaderna mellan katolskt och protestantiskt hör synen på rättfärdiggörelse. Den berör det närliggande begreppet frälsning. I… Läs mer

Läs mer

På kristen grund

”Orden vilar på kristen grund. Medlemskap förutsätter därför kristen bekännelse.” Så står det i Ordens Allmänna Lagar. Vad menas då med ”kristen bekännelse”? Det är nog klokt av en lekman att nalkas ämnet med viss försiktighet, men jag skall ändå göra ett försök. Först finns anledning att fundera över vilken innebörd denna förutsättning kan ha… Läs mer

Läs mer