Godheten

I ett tidigare inlägg har jag reflekterat över SFMO:s valspråk: Veritas persuadet – ”Sanningen övertygar”. Inlägget fick rubriken: ”Sanningen”. Begreppet kan i detta sammanhang antas ha en något annorlunda betydelse än det har i vanligt språkbruk. Det ligger närmare begrepp som ”Godhet”, ”Rättvisa” eller liknande. Som ”Sanningen” vanligen uppfattas är den verifierbar. Vi uppfattar den… Läs mer

Läs mer

Sanningen

Veritas persuadet – sanningen övertygar. Så lyder Svenska Frimurarordens valspråk. Formuleringen verkar självklar. I dessa dagar av post-truth och alternativa fakta verkar den rentav manande. Jag har aldrig funderat närmare över innebörden. Inte förrän nu! Svenska akademins ordbok har en lång artikel om ”Sanning”. Den vanligaste betydelsen har något med överensstämmelse med verkligheten att göra.… Läs mer

Läs mer

Ett urgammalt brödraskap

Varför kallas medlemmar i vår Orden för ”frimurare”? Det finns flera förklaringar, som jag emellertid inte tänker fördjupa mig i. Istället skall jag göra några utvikningar, som förhoppningsvis kan kasta något ljus över frågan. Först en stor sväng över benämningen ”civilingenjör”. Varifrån kommer den? Kungl. Högre artilleriläroverket på Marieberg i Stockholm grundades 1818. Det var… Läs mer

Läs mer

Siffermagi

Det lär finnas ett dejtingprogram i TV, som kallas: ”Tro, hopp och kärlek”. Uttrycket är hämtat från 1 Kor. 13:13: ”Men nu består tro, hopp och kärlek, des­sa tre, och störst av dem är kärle­ken.” Hela kapitlet är tänkvärt och hör till de vackraste i Bibeln. Just denna vers brukar knappast förknippas med siffermagi, men… Läs mer

Läs mer

Rosslyn Chapel och skotskt frimureri

Vid två tillfällen, 1978 och 2006, har jag besökt Rosslyn Chapel tillsammans med bröder i S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping. Kapellet ligger strax söder om Edinburgh. Det är mytomspunnet, kanske inte unikt för sin tid exteriört, men interiören!  I relativt liten skala visas här fantasieggande prov på senmedeltida stenhuggarkonst. Byggherre var William St.… Läs mer

Läs mer

Tempelherrar i myt och verklighet

Den på sin tid tongivande frimuraren Carl Friedrich Eckleff intresserade sig i mitten av 1700-talet för Tempelherrarna. Senare odlade hertig Karl samma intresse, inte minst genom sitt engagemang i Strikta Observansen, en skapelse av Karl Gotthelf von Hund på 1750-talet, vilken hävdade denna obskyra och snart avsomnade ordens samband med just Tempelherrarna. Tempelherrarna torde vara… Läs mer

Läs mer

Frimurares vad, hur och varför

Den i år 300-årsfirande engelska storlogen, UGLE, arbetar efter en liknande konstitution som sina skotska och irländska motsvarigheter. Ritualerna kan däremot se lite olika ut inom storlogerna, men framförallt gentemot de svenska ritualerna. Även om ritualerna skiljer sig åt har deras budskap stora likheter. Svenska Frimurare Orden har en likartad grundsyn och upprätthåller förbindelser med… Läs mer

Läs mer

Evolution eller revolution

Släktet homo sapiens, som funnits i 200 000 år, lär ha genomgått en kognitiv revolution för 70 000 år sedan. Våra förfäder fick förmågan att uttrycka fiktiva föreställningar genom språket. Det fick en avgörande betydelse för människans fortsatta utveckling. Mycket hårdraget kan det sägas, att det första, avgörande villkoret för någon att kalla sig frimurare uppfylldes. Vårt… Läs mer

Läs mer