Utveckling

En numera slopad text i våra ritualer talade om: ”Angelägenheten att väl använda den tid vi leva till större fullkomlighets vinnande.” Den tanken lever vidare, även om formuleringen har tagits bort. Åtminstone påstår Ordens hemsida, att ett av Ordens syften är att bidra till vår personliga utveckling, vilken väl kan ses som en väg mot… Läs mer

Läs mer

Svärdet som symbol

Svärdet är, eller har åtminstone varit, i första hand ett vapen. Som en del av klädedräkten har det också varit en statussymbol. När även ofrälse fick bära svärd i frimurarloger i Frankrike blev det en jämlikhetssymbol. Ett så värdeladdat föremål har naturligtvis även andra symboliska betydelser. Allmänt betyder ett svärd med spetsen uppåt seger, med… Läs mer

Läs mer

En slags julbetraktelse

Redan tidigt i frimureriets utveckling i England började ”illegitima” loger kallas Johannesloger. Jag känner inte närmare till bakgrunden, men ser seden som något paradoxal. Man kan tycka att ”riktiga” loger inom the Craft hade goda skäl att kalla sig själva Johannesloger. Den första storlogen grundades som bekant år 1717 på Johannes döpares dag vid midsommar.… Läs mer

Läs mer

Gudsbevis

Anselm av Canterbury fick sitt tillnamn som ärkebiskop av Canterbury från 1093 till 1109. En av hans efterträdare, Thomas Becket, mördades i katedralen år 1170. Den händelsen påstås ibland ha inspirerat till den så kallade Hiramlegenden, som uppstod i engelskt frimureri omkring 1730, men detta sagt bara i förbigående. Ärendet är här istället att, om… Läs mer

Läs mer

Utveckling eller anpassning

Som bekant har vår Orden en värdegrund, som skall utgöra ett stöd i vår strävan att förbättra oss själva. Ursprungligen uppfattades denna förbättring säkerligen som en utveckling mot att bli bättre kristna. Det gäller fortfarande, men i dagens individualistiska värld är det tänkbart, att medlemmarna har egna, delvis andra mål för sin förbättring. Jag har… Läs mer

Läs mer

Vishetens begynnelse

I ett tidigare inlägg kastade jag mig över frågan ”Vad är kunskap”. Nu dristar jag mig till att angripa en om möjligt ännu svårare fråga: ”Vad är vishet”. Samma ämne som i mitt förra inlägg behandlas i en nyutkommen bok, Kunskapssynen och pedagogiken, med professor Magnus Henrekson som redaktör. Där kritiseras det paradigm, som den… Läs mer

Läs mer

Vad är kunskap?

Om jag har förstått saken rätt, vill vår Orden förmedla kunskap av något slag. Som nitisk frimurare ville jag förkovra mig, och googlade: ”Vad är kunskap”. Jag blev inte mycket klokare. Ett uppslag var emellertid, att kunskap kunde ha något med vetenskaplig metod att göra. Det verkade lovande, eftersom frimureriets ibland sägs ha sin upprinnelse… Läs mer

Läs mer

Broderskap

Caritas skall sättas i centrum. Det säger Fredrik Ekblom, nyligen installerad ordförande i Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg. Han är också konsekvent. Vid installationsmiddagen var placeringen fri. Fredrik ville betona broderskapets betydelse. Broderskap, jämlikhet och caritas hänger ihop. Caritas är den tredje teologiska dygden i den latinska triaden: Fides, spes, caritas. Vi kan läsa om den i… Läs mer

Läs mer

Bibelkunskap

På många håll och sätt firas nu: ”Reformationen 500 år.” Det går knappast att förbigå Bibeln, om man vill förstå vad reformationen handlade om. Andra må tala om Bibelns innehåll. För egen del tänker jag påminna om några viktiga översättningar. Reformationen handlade bland annat om en önskan att få läsa Bibeln på det egna språket.… Läs mer

Läs mer