Uppskattad kapitelbrödrautbildning

Lördagen den 2 december genomfördes en utbildning i Linköping för kapitelbröder. Den leddes av de tre inspirerande föreläsarna Leif Norrgård, Ordens högste prelat, Ove Lundin, vice Ordens högste prelat och Magnus Engström, Förste deputerad mästare i Östgöta Provinsialloge. Utbildningen fick högt betyg av de 35 deltagarna. De tre föreläsarna genomförde var sitt pass som avslutades… Läs mer

Läs mer

Frimurare kan göra skillnad

Ett projekt för mentorverksamhet till stöd för för flyktingars integration har startats av av Rotary-klubbarna i Östergötland. Det har tagits emot väl av både länsstyrelsen och kommunerna. Tanken är nu att bredda rekryteringen av mentorer också till andra organisationer. Frimurarna i Fjärde fördelningen har inbjudits att medverka. – Enligt vår uppfattning finns det säkert många… Läs mer

Läs mer

Caritas i Reftele inför julen

Onsdagen den 6 december träffades styrelsen för Caritas i Reftele för att besluta om fördelning av av insamlade medel till behövande i vårt område inför julen. Styrelsen utgörs av Sven Nilsson, ordförande,  Magnus Heige, Elon Salomonsson,Lars Eklund, Åke Sjödell och Ulf Gustafsson. Alla ledamöterna hade på sin hemorter haft kontakt med diakoner, präster, socialsekreterare m… Läs mer

Läs mer

Gudsbevis

Anselm av Canterbury fick sitt tillnamn som ärkebiskop av Canterbury från 1093 till 1109. En av hans efterträdare, Thomas Becket, mördades i katedralen år 1170. Den händelsen påstås ibland ha inspirerat till den så kallade Hiramlegenden, som uppstod i engelskt frimureri omkring 1730, men detta sagt bara i förbigående. Ärendet är här istället att, om… Läs mer

Läs mer

Utveckling eller anpassning

Som bekant har vår Orden en värdegrund, som skall utgöra ett stöd i vår strävan att förbättra oss själva. Ursprungligen uppfattades denna förbättring säkerligen som en utveckling mot att bli bättre kristna. Det gäller fortfarande, men i dagens individualistiska värld är det tänkbart, att medlemmarna har egna, delvis andra mål för sin förbättring. Jag har… Läs mer

Läs mer

Heliosbröder tränade hjärt-lungräddning

Sjutton ämbetsmän i Helios deltog i den utbildning i hjärt-lungräddning som genomfördes  måndagen den 13 november. Det var brodern, ambulanssjuksköterskan Niklas Åkermo, som höll i kursen. Han har gedigna kunskaper och erfarenheter inom området, som han delade med sig av till bröderna under kvällen. Niklas inledde med att informera om viktiga tecken på att någon… Läs mer

Läs mer

Föreläsning i Eksjö om ”Motorprinsen”

Elva Eksjö-bröder lyssnade till Christer Svenssons intressanta föredrag med titeln ”Människan prins Bertil”. Det tog avstamp med melodin ”Flickorna i Småland”, vilken skrevs samma år som prinsen föddes, 1912. Vi fick sedan följa med genom prinsens liv som sjöofficer och representant i olika industridelegationer runt om i världen. Det var som marinattaché i London han… Läs mer

Läs mer

Sex frimurarloger i veckan i Saxon Hall!

I oktober besökte jag åter  Saxon Hall i Southend-On-Sea, Essex, England. Här har inte mindre än 49 loger sina sammankomster vilket betyder att det är minst en sammankomst varje dag då det är säsong,  bortsett från söndagar. Jag besökte nu logen Sir Francis Drake arbetande i vårt motsvarande Johannesfrimureri. (The Craft) Denna gång blev det… Läs mer

Läs mer

Vishetens begynnelse

I ett tidigare inlägg kastade jag mig över frågan ”Vad är kunskap”. Nu dristar jag mig till att angripa en om möjligt ännu svårare fråga: ”Vad är vishet”. Samma ämne som i mitt förra inlägg behandlas i en nyutkommen bok, Kunskapssynen och pedagogiken, med professor Magnus Henrekson som redaktör. Där kritiseras det paradigm, som den… Läs mer

Läs mer