Rosslyn Chapel och skotskt frimureri

Vid två tillfällen, 1978 och 2006, har jag besökt Rosslyn Chapel tillsammans med bröder i S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping. Kapellet ligger strax söder om Edinburgh. Det är mytomspunnet, kanske inte unikt för sin tid exteriört, men interiören!  I relativt liten skala visas här fantasieggande prov på senmedeltida stenhuggarkonst. Byggherre var William St.… Läs mer

Läs mer

Tempelherrar i myt och verklighet

Den på sin tid tongivande frimuraren Carl Friedrich Eckleff intresserade sig i mitten av 1700-talet för Tempelherrarna. Senare odlade hertig Karl samma intresse, inte minst genom sitt engagemang i Strikta Observansen, en skapelse av Karl Gotthelf von Hund på 1750-talet, vilken hävdade denna obskyra och snart avsomnade ordens samband med just Tempelherrarna. Tempelherrarna torde vara… Läs mer

Läs mer

Visitation i Oskarshamn

Under tre intensiva dagar i mars 2017 besöktes Oskarshamn av Visitator a latere, Thomas Böös, tillsammans med visitationssekreterare Torgny Söderberg och tillträdande visitationssekreterare Björn Börsbo. A latere är latin för ”vid sidan av”. Det betyder att visitatorn står vid sidan av Stormästaren och är hans förlängda arm vid visitationen. Redan flera månader innan visitationen hade… Läs mer

Läs mer

Ett måste för nyblivna frimurare i Linköping

Återigen har ett stycke intressant läsning kommit från seminariegruppen Folke Filbyter. ”De första frimurarna i Linköping” borde vara ett måste för en nybliven frimurare i Linköping. Seminariegruppen Folke Filbyter  verkar i forskningslogen C.F.Eckleffs anda inom Fjärde fördelningen. Den har gett ut en rad intressanta skrifter om frimureriets historia.Denna gång är det Tord Kagerup som sammanställt… Läs mer

Läs mer

Frimurares vad, hur och varför

Den i år 300-årsfirande engelska storlogen, UGLE, arbetar efter en liknande konstitution som sina skotska och irländska motsvarigheter. Ritualerna kan däremot se lite olika ut inom storlogerna, men framförallt gentemot de svenska ritualerna. Även om ritualerna skiljer sig åt har deras budskap stora likheter. Svenska Frimurare Orden har en likartad grundsyn och upprätthåller förbindelser med… Läs mer

Läs mer

Frimurarhuset i Motala

Frimurarhuset i Motala byggdes 1912, som Samskolan i Motala. För motalaborna är den mest känd som Östra Skolan. Sedan 2010 ägs huset av Frimurarna och heter Frimurarhuset. Läget är centralt vid Östermalmsgatan och blott ett stenkast från resecentrum. Efter ombyggnad invigdes Frimurarnas lokaler den 10 december 2011 av Stormästaren Anders Fahlman. Om du är intresserad… Läs mer

Läs mer