Nye intendenten börjar bli varm i kläderna

Sedan årsskiftet finns Inge Wiggur på plats i intendentrummet i frimurarhuset i Linköping. Han har efterträtt Rolf Kagler som efter 22 år då lämnade denna nyckelposition. – Jag känner verkligen för det här jobbet, säger Inge. Det ligger egentligen inte så långt ifrån de arbetsuppgifter jag har haft tidigare. Inge har en lång Saab-karriär bakom… Läs mer

Läs mer

En frimurares mål

En eftertänksam läsning av första kapitlet av Ordens allmänna lagar (OAL), det som handlar om Ordens grundvalar, väcker en del frågor. Vad är den egentliga innebörden av formuleringarna? Texten står för sig själv, men den som söker mera djuplodande svar kan börja med att jämföra texten med motsvarande formuleringar hos föregångare till den så kallade… Läs mer

Läs mer

Konservativ eller liberal

I ett tidigare inlägg, Tro eller vetande, har jag påstått att våra ritualer har betydelse på åtminstone tre sätt. De är grunden för vår verksamhet, de talar om konstruktörernas idévärld och de ger oss anledning att fundera över om och hur deras idéer är, eller kan bli, relevanta för oss idag. Doktoranden i statskunskap, Johan… Läs mer

Läs mer

Så här hittar Ni aktuella evenemang t.ex klassikerrallyt

Även om det frimureriska klassikerrallyt 10 maj rullat ut ur nyhetsflödet på förstasidan, går det, som för övriga artiklar, att hitta det med hjälp av antingen sökfunktionen, förstoringsglaset th på listen med orterna, eller att gå ned till ortsnamnet. Nederst , under  artiklarna från orten finns en länk till nyhetsarkivet med samtliga ortsartiklar. Sökfunktionen är… Läs mer

Läs mer

Detta är SLE: Ett ”vargbett” som kan ge allvarliga skador

Fyran har tittat lite närmare vad som ligger bakom ett av de projekt som får bidrag av Gustav V:s och drottning Victorias frimurare stiftelse, ”Systemus Lupus Erytematosus (SLE)”, vargbett och jakten på ”osteopontin”. Stiftelsen har siktat in sig mycket bl.a. på forskningsprojekt kring sjukdomar vilka huvudsakligen drabbar äldre som Alzheimer, men även annan forskning som rör… Läs mer

Läs mer

Frimureriskt guldregn över Linköpingsforskare

Konung Gustavs och Drottning Victorias Frimurare stiftelse har vid en ceremoni i Frimurarhuset i Linköping delat ut sammanlagt en miljon kronor till fem Linköpingsforskare för olika forskningsprojekt riktat företrädesvis mot sjukdomar som drabbar äldre. Totalt delas 45 miljoner kronor ut, bl a stöd till behövande, barn, ungdomar och äldre, av fonder och stiftelser med anknytning… Läs mer

Läs mer

Grunden granskad

Det är ett välkänt faktum att Frimurarorden vilar på kristen grund. Ordens allmänna lagar (OAL) utvecklar vad det innebär. En så väsentlig fråga förtjänar naturligtvis en närmare reflektion. Ordens högsta ledning har gjort det under sin nyligen gjorda översyn av OAL. Bland annat har formuleringen, att medlemskap förutsätter ”kristen bekännelse” ansetts kunna missförstås och har… Läs mer

Läs mer

Tro och vetande

Vad är det som får nya bröder att söka sig till vår Orden – och vad är det som får så många att stanna kvar inom brödrakretsen decennium efter decennium? Svaren är förstås många och individuella, och det kan ju i sig ses som ett slags övergripande svar. Jag antar att de flesta svar har… Läs mer

Läs mer

Kristinornas vårprogram

Damföreningen Kristina i Jönköping har nu presenterat sitt program för våren. Det inleds onsdagen den 14 mars då Anna J Henningsson förmedlar värdefull information inför sommaren om det som blivit ett gissel i stora delar av Sverige – fästingar. Därefter ytterligare två träffar. Den 11 april berättar Yvonne Teiffel minnen från sina 50 år som… Läs mer

Läs mer