Broderskap

Caritas skall sättas i centrum. Det säger Fredrik Ekblom, nyligen installerad ordförande i Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg. Han är också konsekvent. Vid installationsmiddagen var placeringen fri. Fredrik ville betona broderskapets betydelse. Broderskap, jämlikhet och caritas hänger ihop. Caritas är den tredje teologiska dygden i den latinska triaden: Fides, spes, caritas. Vi kan läsa om den i… Läs mer

Läs mer

Bibelkunskap

På många håll och sätt firas nu: ”Reformationen 500 år.” Det går knappast att förbigå Bibeln, om man vill förstå vad reformationen handlade om. Andra må tala om Bibelns innehåll. För egen del tänker jag påminna om några viktiga översättningar. Reformationen handlade bland annat om en önskan att få läsa Bibeln på det egna språket.… Läs mer

Läs mer

Variationer

Brexit, Last night of the Proms och Edinburgh Military Tattoo säger något om brittiskt kynne. Jag försöker hålla mig uppdaterad, och har förstått att det är skillnad mellan brittiskt och engelskt. Här tar jag fasta på det engelska, och övergår raskt till skillnader, men också vissa likheter, mellan engelskt och svenskt frimureri. En påtaglig skillnad… Läs mer

Läs mer

Kräftskiva i Den Gyllene Gripen

Den Gyllene Gripen har haft sin traditionella kräftskiva för ämbetsmän och logeassistenter  ute i Sättuna. OM, Torbjörn Boström tackade initiativtagaren, Classe Strömberg som arrangerat detta för tionde året (och förhoppningsvis fortsätter med  det) Samtidigt honorerades fyra bröder, som uppnått olika stadier i sitt liv: Thomas Stensson, Lennart Wahlström, Ove Cramlöv och Erik Berg – heder… Läs mer

Läs mer

Kunskap

I tidigare inlägg har jag hävdat, att de som konstruerade Den svenska riten troligen påverkades av Immanuel Kant (1724-1804). Hans tänkande märks i ritualerna, främst då hans etiska teorier, men även, som jag strax skall visa, hans kunskapssyn. Det finns förstås många andra sätt att betrakta det vi håller på med, men nu tänker jag,… Läs mer

Läs mer

Vår kristna grund

I ett tidigare inlägg: ”Förnuft och känsla”, har jag försökt beskriva en begreppsvärld, som kan ha påverkat hertig Karl och hans närmaste krets när de utvecklade den svenska riten. Frågan är om vi, som har helt andra erfarenheter än de, kan tolka deras skapelse på det sätt de tänkte sig. Vårt frimureri är kanske ett… Läs mer

Läs mer

Hösten i Kapitlet – uppdaterad version

Föredragshållare i kapitlet hösten 2017 – en spännande blandning av ungt och gammalt, beprövat och nytt, från när och fjärran. Vid höstens första kapitelloge, i grad VII fredagen den 1 september, gästar oss Douglas Ohlson från Svea. Han är väl känd av framför allt Norrköpings-, Eksjö-, Jönköpings- och Reftele-bröder som mångårig deltagare i Norrköpingsbrödernas årliga… Läs mer

Läs mer

Last call for Scotland 2017!

Sammanlagt nio bröder har hittills anmält sig till en gemensam resa till Scotland 21 september. Nu gör vi sista utropet inför resan. Hör av Er snarast om Ni planerar att följa med! Sammanlagt nio bröder från olika loger i Linköping reser torsdagen 21 september till Skottland för att besöka några av de frimurarbröder som för… Läs mer

Läs mer