Hösten i Kapitlet – uppdaterad version

Föredragshållare i kapitlet hösten 2017 – en spännande blandning av ungt och gammalt, beprövat och nytt, från när och fjärran. Vid höstens första kapitelloge, i grad VII fredagen den 1 september, gästar oss Douglas Ohlson från Svea. Han är väl känd av framför allt Norrköpings-, Eksjö-, Jönköpings- och Reftele-bröder som mångårig deltagare i Norrköpingsbrödernas årliga… Läs mer

Läs mer

Last call for Scotland 2017!

Sammanlagt nio bröder har hittills anmält sig till en gemensam resa till Scotland 21 september. Nu gör vi sista utropet inför resan. Hör av Er snarast om Ni planerar att följa med! Sammanlagt nio bröder från olika loger i Linköping reser torsdagen 21 september till Skottland för att besöka några av de frimurarbröder som för… Läs mer

Läs mer

Förnuft och känsla

Ett ofta hört påstående är att frimureriet har sitt ursprung i upplysningstidens idéer. Det är en sanning med modifikation. Frimureriet uppstod på de brittiska öarna omkring 1600 och fick en fastare struktur 1717, när den första storlogen grundades i London – alltså före upplysningen eller åtminstone under dess tidiga barndom. Denna struktur och en hel… Läs mer

Läs mer

Godheten

I ett tidigare inlägg har jag reflekterat över SFMO:s valspråk: Veritas persuadet – ”Sanningen övertygar”. Inlägget fick rubriken: ”Sanningen”. Begreppet kan i detta sammanhang antas ha en något annorlunda betydelse än det har i vanligt språkbruk. Det ligger närmare begrepp som ”Godhet”, ”Rättvisa” eller liknande. Som ”Sanningen” vanligen uppfattas är den verifierbar. Vi uppfattar den… Läs mer

Läs mer

Frimurargolf i ur och skur

Den 12 juni tävlade 29 bröder från hela fördelningen på Sands golfklubb utanför Jönköping. Utöver banans olika utmaningar i form av vattenhinder och otaliga sandbunkrar fick vi tampas med vädrets makter och fick del av friska vindar och stundtals ösregn. Lars Norén från Norrköping lyckades klara utmaningarna bäst och vann den fina vandringspokalen. Stort grattis!… Läs mer

Läs mer

Sanningen

Veritas persuadet – sanningen övertygar. Så lyder Svenska Frimurarordens valspråk. Formuleringen verkar självklar. I dessa dagar av post-truth och alternativa fakta verkar den rentav manande. Jag har aldrig funderat närmare över innebörden. Inte förrän nu! Svenska akademins ordbok har en lång artikel om ”Sanning”. Den vanligaste betydelsen har något med överensstämmelse med verkligheten att göra.… Läs mer

Läs mer

Ett urgammalt brödraskap

Varför kallas medlemmar i vår Orden för ”frimurare”? Det finns flera förklaringar, som jag emellertid inte tänker fördjupa mig i. Istället skall jag göra några utvikningar, som förhoppningsvis kan kasta något ljus över frågan. Först en stor sväng över benämningen ”civilingenjör”. Varifrån kommer den? Kungl. Högre artilleriläroverket på Marieberg i Stockholm grundades 1818. Det var… Läs mer

Läs mer