Utveckling

En numera slopad text i våra ritualer talade om: ”Angelägenheten att väl använda den tid vi leva till större fullkomlighets vinnande.” Den tanken lever vidare, även om formuleringen har tagits bort. Åtminstone påstår Ordens hemsida, att ett av Ordens syften är att bidra till vår personliga utveckling, vilken väl kan ses som en väg mot… Läs mer

Läs mer

Nya förordnanden inom Fjärde fördelningen

Ordens Stormästare Anders Strömberg har utsett två nya Ordförande mästare i Fjärde fördelningen. Micael Forsmyr kommer att efterträda Jonas Ekeroth i Andreaslogen Magnus Ladulås i Jönköping och Magnus Thorén kommer att tillträda i Andreaslogen Den Gyllene Gripen i Linköping efter Torbjörn Boström. Vi gratulerar bröderna och önskar dem välgång och glädje i deras kommande uppgifter!… Läs mer

Läs mer

Svärdet som symbol

Svärdet är, eller har åtminstone varit, i första hand ett vapen. Som en del av klädedräkten har det också varit en statussymbol. När även ofrälse fick bära svärd i frimurarloger i Frankrike blev det en jämlikhetssymbol. Ett så värdeladdat föremål har naturligtvis även andra symboliska betydelser. Allmänt betyder ett svärd med spetsen uppåt seger, med… Läs mer

Läs mer

En slags julbetraktelse

Redan tidigt i frimureriets utveckling i England började ”illegitima” loger kallas Johannesloger. Jag känner inte närmare till bakgrunden, men ser seden som något paradoxal. Man kan tycka att ”riktiga” loger inom the Craft hade goda skäl att kalla sig själva Johannesloger. Den första storlogen grundades som bekant år 1717 på Johannes döpares dag vid midsommar.… Läs mer

Läs mer

Uppskattad kapitelbrödrautbildning

Lördagen den 2 december genomfördes en utbildning i Linköping för kapitelbröder. Den leddes av de tre inspirerande föreläsarna Leif Norrgård, Ordens högste prelat, Ove Lundin, vice Ordens högste prelat och Magnus Engström, Förste deputerad mästare i Östgöta Provinsialloge. Utbildningen fick högt betyg av de 35 deltagarna. De tre föreläsarna genomförde var sitt pass som avslutades… Läs mer

Läs mer