Uppskattad kapitelbrödrautbildning

Lördagen den 2 december genomfördes en utbildning i Linköping för kapitelbröder. Den leddes av de tre inspirerande föreläsarna Leif Norrgård, Ordens högste prelat, Ove Lundin, vice Ordens högste prelat och Magnus Engström, Förste deputerad mästare i Östgöta Provinsialloge. Utbildningen fick högt betyg av de 35 deltagarna. De tre föreläsarna genomförde var sitt pass som avslutades… Läs mer

Läs mer

Ny skrift från seminariegruppen Folke Filbyter

Skriften har titeln Utveckling i människokärlek – Personliga tankar kring livets rätvinkliga konst.   Författare är broder Harri Jalonen, vilken, som framgår av titeln, beskriver sina tankar kring begreppet Den Konungsliga konsten, DKK.  Skriften är inte gradbunden. Det är en öppen skrift som allmänheten kan ta del av.   Skriften som är på 226 sidor sammanfattar det mesta om… Läs mer

Läs mer

Vad kan frimureriet ge oss?

Rubrikens fråga lockade drygt 30 bröder att komma till Folke Filbyters seminarium i Linköping fredagen den 7 november. Seminariegruppens ordförande Tomas Wändahl, hälsade välkommen. Ordens Högste Prelat, Leif Norrgård, inledde med ett anförande under rubriken ”Frimureriet – en väg till insikt om livets ultimata mening”. Han framhöll Ordens karaktär som vilande på kristen grund vilket framförallt… Läs mer

Läs mer