Caritas i Reftele inför julen

Onsdagen den 6 december träffades styrelsen för Caritas i Reftele för att besluta om fördelning av av insamlade medel till behövande i vårt område inför julen. Styrelsen utgörs av Sven Nilsson, ordförande,  Magnus Heige, Elon Salomonsson,Lars Eklund, Åke Sjödell och Ulf Gustafsson. Alla ledamöterna hade på sin hemorter haft kontakt med diakoner, präster, socialsekreterare m… Läs mer

Läs mer

Gudsbevis

Anselm av Canterbury fick sitt tillnamn som ärkebiskop av Canterbury från 1093 till 1109. En av hans efterträdare, Thomas Becket, mördades i katedralen år 1170. Den händelsen påstås ibland ha inspirerat till den så kallade Hiramlegenden, som uppstod i engelskt frimureri omkring 1730, men detta sagt bara i förbigående. Ärendet är här istället att, om… Läs mer

Läs mer

Utveckling eller anpassning

Som bekant har vår Orden en värdegrund, som skall utgöra ett stöd i vår strävan att förbättra oss själva. Ursprungligen uppfattades denna förbättring säkerligen som en utveckling mot att bli bättre kristna. Det gäller fortfarande, men i dagens individualistiska värld är det tänkbart, att medlemmarna har egna, delvis andra mål för sin förbättring. Jag har… Läs mer

Läs mer

Heliosbröder tränade hjärt-lungräddning

Sjutton ämbetsmän i Helios deltog i den utbildning i hjärt-lungräddning som genomfördes  måndagen den 13 november. Det var brodern, ambulanssjuksköterskan Niklas Åkermo, som höll i kursen. Han har gedigna kunskaper och erfarenheter inom området, som han delade med sig av till bröderna under kvällen. Niklas inledde med att informera om viktiga tecken på att någon… Läs mer

Läs mer

Föreläsning i Eksjö om ”Motorprinsen”

Elva Eksjö-bröder lyssnade till Christer Svenssons intressanta föredrag med titeln ”Människan prins Bertil”. Det tog avstamp med melodin ”Flickorna i Småland”, vilken skrevs samma år som prinsen föddes, 1912. Vi fick sedan följa med genom prinsens liv som sjöofficer och representant i olika industridelegationer runt om i världen. Det var som marinattaché i London han… Läs mer

Läs mer

Sex frimurarloger i veckan i Saxon Hall!

I oktober besökte jag åter  Saxon Hall i Southend-On-Sea, Essex, England. Här har inte mindre än 49 loger sina sammankomster vilket betyder att det är minst en sammankomst varje dag då det är säsong,  bortsett från söndagar. Jag besökte nu logen Sir Francis Drake arbetande i vårt motsvarande Johannesfrimureri. (The Craft) Denna gång blev det… Läs mer

Läs mer

Vishetens begynnelse

I ett tidigare inlägg kastade jag mig över frågan ”Vad är kunskap”. Nu dristar jag mig till att angripa en om möjligt ännu svårare fråga: ”Vad är vishet”. Samma ämne som i mitt förra inlägg behandlas i en nyutkommen bok, Kunskapssynen och pedagogiken, med professor Magnus Henrekson som redaktör. Där kritiseras det paradigm, som den… Läs mer

Läs mer

Vad är kunskap?

Om jag har förstått saken rätt, vill vår Orden förmedla kunskap av något slag. Som nitisk frimurare ville jag förkovra mig, och googlade: ”Vad är kunskap”. Jag blev inte mycket klokare. Ett uppslag var emellertid, att kunskap kunde ha något med vetenskaplig metod att göra. Det verkade lovande, eftersom frimureriets ibland sägs ha sin upprinnelse… Läs mer

Läs mer

Lyckad resa i österled

Österbotten stod i sin fagraste höstskrud när nio ämbetsmän från Östgöta Provinsialloge besökte Vasa och Österbottens Stewardsloge den 20 oktober. Det blev en resa som gav mersmak. Varje år brukar Östgöta Provinsialloge arrangera en resa för ämbetsmän och ordförande mästare inom fördelningen , i mån av plats också för tidigare ämbetsmän. De som har tid,… Läs mer

Läs mer