Praktisk etik

Det sägs att det går bra att tänka frimureriska tankar i såväl hängmattan som på stranden. De kanske blir mera lättsamma än vanligt, men varför inte? Inför terminsstarten, som ännu känns avlägsen, har jag förberett två inlägg: Kristen etik och Förkristen etik. I ett av dem nämner jag i förbigående den engelske filosofen G.E. Moore.… Läs mer

Läs mer

Föranmälan till måltid vid kapitelloger

Ledningsgruppen i Frimurarhuset i Linköping har beslutat att föranmälan ska göras till måltid vid kapitelloger från och med höstterminen 2018. Syftet är att förbättra måltidsprognoserna till Scandic Frimurarehotellet. Anmälan ska göras senast lunch dagen före aktuell loge. Observera att anmälan endast avser brödramåltiden, alltså inte deltagande i loge. Ska du gå på loge men inte… Läs mer

Läs mer

Frimurargolf i Jönköping

I veckan tävlade frimurare från hela fördelningen på Jönköpings golfklubb, Smålands äldsta golfbana med spännande utmaningar och vacker natur. Solen lyste i kapp med kämpande bröder. Bengt Rydell från Jönköping och Arnold Gustavsson från Värnamo lyckades plocka flest poäng men med lägre handikapp vann Bengt den fina vandringspokalen. Håkan Larsson från Vetlanda kom på tredje… Läs mer

Läs mer

PM Peter Granstam slutar

Peter Granstam, provinsialmästare inom Östgöta Provinsialloge, har begärt entledigande från sin ämbete från och med den 1 juli. Bakgrunden är den höga arbetsbelastning som utbyggnaden av Frimurarhotellet inneburit och som tagit en oväntad och oproportionerligt stor del av hans arbetstid sedan han tillträdde för fyra år sedan. – Det har inverkat menligt på min hälsa,… Läs mer

Läs mer

Pedagogik

Svenska frimurarorden kan uppfattas som ett sällskap, som ägnar sig åt trevlig, men seriös samvaro och uppbyggliga aktiviteter. Hur dessa närmare ser ut är fördolt för den oinvigde. Något kan ändå sägas öppet om vad allt handlar om, särskilt om syftet med verksamheten, vilket också görs i Ordens allmänna lagar och på dess hemsida. Förkovran… Läs mer

Läs mer

Uppskattad kapitelbrödrautbildning

Den 28 april samlades ett 40-tal kapitelbröder till en utbildningsdag i Linköping. Fyra seminarier genomfördes under ledning av fyra erfarna och uppskattade seminarieledare: Harri Jalonen, Olof Sköld, Ulf Lindgren och Tomas Wändahl. Ett seminarium är ju som bekant en lärandeform upplagd som en diskussion med aktivt deltagande av de som närvarar och det saknades varken… Läs mer

Läs mer