Retorik – konsten att övertyga

Retorikens början är enkel. En uppsats eller ett anförande kan delas upp i: inledning, avhandling och avslutning. Redan Cicero anslöt sig till denna självklarhet, men han kallade förstås delarna: exordium, narratio och peroratio. Jag har ingen djupare kunskap att förmedla i ämnet, men kan delge några funderingar över sådana latinska begrepp. Under exordium bör talaren… Läs mer

Läs mer

Frimureri i dag och i morgon

I samarbete med seminariegruppen Folke Filbyter arrangerade S:t Johanneslogen Helios onsdagen den 14 december en sammankomst för hela fördelningen för att samtala kring frågor om frimureriets visioner, mål och strategier. Totalt kom drygt 30 bröder från såväl när som fjärran. Tillträdande ordföranden i Barmhärtighetsdirektoriet, Per Werner, talade om frimureriet igår,  idag och i morgon, där… Läs mer

Läs mer

Rättfärdiggörelse

Fram till påvens besök i Lund var jag övertygad om att Ordens kristna grund var stabilt luthersk-evangelisk. Då fick jag anledning att reflektera över skillnader mellan katolskt och protestantiskt. Sedan dess är min övertygelse av mera ödmjuk art. Till skillnaderna mellan katolskt och protestantiskt hör synen på rättfärdiggörelse. Den berör det närliggande begreppet frälsning. I… Läs mer

Läs mer

På kristen grund

”Orden vilar på kristen grund. Medlemskap förutsätter därför kristen bekännelse.” Så står det i Ordens Allmänna Lagar. Vad menas då med ”kristen bekännelse”? Det är nog klokt av en lekman att nalkas ämnet med viss försiktighet, men jag skall ändå göra ett försök. Först finns anledning att fundera över vilken innebörd denna förutsättning kan ha… Läs mer

Läs mer