Föranmälan till måltid vid kapitelloger

Ledningsgruppen i Frimurarhuset i Linköping har beslutat att föranmälan ska göras till måltid vid kapitelloger från och med höstterminen 2018. Syftet är att förbättra måltidsprognoserna till Scandic Frimurarehotellet. Anmälan ska göras senast lunch dagen före aktuell loge. Observera att anmälan endast avser brödramåltiden, alltså inte deltagande i loge. Ska du gå på loge men inte… Läs mer

Läs mer

Frimurargolf i Jönköping

I veckan tävlade frimurare från hela fördelningen på Jönköpings golfklubb, Smålands äldsta golfbana med spännande utmaningar och vacker natur. Solen lyste i kapp med kämpande bröder. Bengt Rydell från Jönköping och Arnold Gustavsson från Värnamo lyckades plocka flest poäng men med lägre handikapp vann Bengt den fina vandringspokalen. Håkan Larsson från Vetlanda kom på tredje… Läs mer

Läs mer

PM Peter Granstam slutar

Peter Granstam, provinsialmästare inom Östgöta Provinsialloge, har begärt entledigande från sin ämbete från och med den 1 juli. Bakgrunden är den höga arbetsbelastning som utbyggnaden av Frimurarhotellet inneburit och som tagit en oväntad och oproportionerligt stor del av hans arbetstid sedan han tillträdde för fyra år sedan. – Det har inverkat menligt på min hälsa,… Läs mer

Läs mer

Uppskattad kapitelbrödrautbildning

Den 28 april samlades ett 40-tal kapitelbröder till en utbildningsdag i Linköping. Fyra seminarier genomfördes under ledning av fyra erfarna och uppskattade seminarieledare: Harri Jalonen, Olof Sköld, Ulf Lindgren och Tomas Wändahl. Ett seminarium är ju som bekant en lärandeform upplagd som en diskussion med aktivt deltagande av de som närvarar och det saknades varken… Läs mer

Läs mer

Nye intendenten börjar bli varm i kläderna

Sedan årsskiftet finns Inge Wiggur på plats i intendentrummet i frimurarhuset i Linköping. Han har efterträtt Rolf Kagler som efter 22 år då lämnade denna nyckelposition. – Jag känner verkligen för det här jobbet, säger Inge. Det ligger egentligen inte så långt ifrån de arbetsuppgifter jag har haft tidigare. Inge har en lång Saab-karriär bakom… Läs mer

Läs mer

Kristinornas vårprogram

Damföreningen Kristina i Jönköping har nu presenterat sitt program för våren. Det inleds onsdagen den 14 mars då Anna J Henningsson förmedlar värdefull information inför sommaren om det som blivit ett gissel i stora delar av Sverige – fästingar. Därefter ytterligare två träffar. Den 11 april berättar Yvonne Teiffel minnen från sina 50 år som… Läs mer

Läs mer

Uppskattad kapitelbrödrautbildning

Lördagen den 2 december genomfördes en utbildning i Linköping för kapitelbröder. Den leddes av de tre inspirerande föreläsarna Leif Norrgård, Ordens högste prelat, Ove Lundin, vice Ordens högste prelat och Magnus Engström, Förste deputerad mästare i Östgöta Provinsialloge. Utbildningen fick högt betyg av de 35 deltagarna. De tre föreläsarna genomförde var sitt pass som avslutades… Läs mer

Läs mer

Frimurare kan göra skillnad

Ett projekt för mentorverksamhet till stöd för för flyktingars integration har startats av av Rotary-klubbarna i Östergötland. Det har tagits emot väl av både länsstyrelsen och kommunerna. Tanken är nu att bredda rekryteringen av mentorer också till andra organisationer. Frimurarna i Fjärde fördelningen har inbjudits att medverka. – Enligt vår uppfattning finns det säkert många… Läs mer

Läs mer