Så här hittar Ni aktuella evenemang t.ex klassikerrallyt

Även om det frimureriska klassikerrallyt 10 maj rullat ut ur nyhetsflödet på förstasidan, går det, som för övriga artiklar, att hitta det med hjälp av antingen sökfunktionen, förstoringsglaset th på listen med orterna, eller att gå ned till ortsnamnet. Nederst , under  artiklarna från orten finns en länk till nyhetsarkivet med samtliga ortsartiklar. Sökfunktionen är… Läs mer

Läs mer

Detta är SLE: Ett ”vargbett” som kan ge allvarliga skador

Fyran har tittat lite närmare vad som ligger bakom ett av de projekt som får bidrag av Gustav V:s och drottning Victorias frimurare stiftelse, ”Systemus Lupus Erytematosus (SLE)”, vargbett och jakten på ”osteopontin”. Stiftelsen har siktat in sig mycket bl.a. på forskningsprojekt kring sjukdomar vilka huvudsakligen drabbar äldre som Alzheimer, men även annan forskning som rör… Läs mer

Läs mer

Frimureriskt guldregn över Linköpingsforskare

Konung Gustavs och Drottning Victorias Frimurare stiftelse har vid en ceremoni i Frimurarhuset i Linköping delat ut sammanlagt en miljon kronor till fem Linköpingsforskare för olika forskningsprojekt riktat företrädesvis mot sjukdomar som drabbar äldre. Totalt delas 45 miljoner kronor ut, bl a stöd till behövande, barn, ungdomar och äldre, av fonder och stiftelser med anknytning… Läs mer

Läs mer

Varen vaksamme på rallyvägen 10 maj!

”Förare starta motorerna” för 2018 års Frimureriska Klassikerrally på Kristi Himmelfärdsdagen  10 jmaj ! Fjolårets segrarteam, Torgny Söderberg och Claes-Göran Strömberg har nu, efter ett omfattande spaningsarbete, fastställt sträckan för årets rally,vilket som vanligt går under det frimureriska mottot, ”Varen vaksamme!” Rallyt är öppet för  alla frimurare oavsett fördelning som kommer i vardagsbilar 1889-1980, cabriolet oavsett… Läs mer

Läs mer