Föranmälan till måltid vid kapitelloger

Ledningsgruppen i Frimurarhuset i Linköping har beslutat att föranmälan ska göras till måltid vid kapitelloger från och med höstterminen 2018. Syftet är att förbättra måltidsprognoserna till Scandic Frimurarehotellet.

Anmälan ska göras senast lunch dagen före aktuell loge. Observera att anmälan endast avser brödramåltiden, alltså inte deltagande i loge. Ska du gå på loge men inte äta behöver du inte anmäla dig.

Det kommer dock att under hösten vara möjligt att komma till logen och delta i måltiden utan föranmälan, men detta vill vi undvika.

Anmälan till kapitelmåltid görs vi Svenska Frimurare Ordens hemsida på följande sätt:

Logga in med ditt SFMO ID-nummer (finns på ditt medlemskort) och ange lösenord på www.frimurarorden.se. När du loggat in hamnar du på ÖPL:s ingångssida.

Välj/klicka på ”Arbetsordning& Evenemang” längst ner bland länkarna i vänsterspalten. Då får du fram sidan med samtliga kapitelloger för hösten 2018. Under rubriken ”Anmälan” i matrisen finns en rutsymbol med en penna i. Klicka på denna. Tryck därefter på knappen ”Bekräfta anmälan”. Du är nu anmäld och får en bekräftelse via e-post.

Ångrar du dig senare och inte vill äta, klicka åter på rutsymbolen med pennan och därefter på ”Avanmäl dig”.

Om du inte har möjlighet att anmäla dig via hemsidan kan du kontakta måltidsansvarige Leif Månsson via telefon 0730-61 59 59 eller e-post maltid.opl@frimurarorden.se , glöm inte att ange namn och logetillfälle..

Tjänstgörande ämbetsmän, recepienter, KM med medhjälpare samt oktroj behöver inte göra anmälan till måltid. Vi utgår från att samtliga av dessa ska äta. Om så inte är fallet meddela detta via e-post eller telefon ovan senast lunch dagen före!

Leif Månsson