Uppskattad kapitelbrödrautbildning

Seminarieledarna. Från vänster Harri Jalonen, Olof Sköld, Ulf Lindgren och Tomas Wändahl


Den 28 april samlades ett 40-tal kapitelbröder till en utbildningsdag i Linköping.

Fyra seminarier genomfördes under ledning av fyra erfarna och uppskattade seminarieledare: Harri Jalonen, Olof Sköld, Ulf Lindgren och Tomas Wändahl.

Ett seminarium är ju som bekant en lärandeform upplagd som en diskussion med aktivt deltagande av de som närvarar och det saknades varken aktivitet, intresse eller engagemang under dagens fyra pass.  Man slogs av att bröderna hade så lätt att tala med varandra, tänka högt, och pröva olika idéer.

Vid den avslutande gemensamma utvärderingen rådde heller ingen tvekan om att utbildningsdagen var uppskattad och att fler seminarier efterfrågas. Avslutningsvis några tänkvärda ord från Harri Jalonen:

Receptionens symboler och budskap
ger en myckenhet av kunskap
men ska resultatet bli verklighet
beror det på vår egen villighet
att nära sin kärleksförmågans utveckling
till den konungsliga konstens fulländning.

Tommy Andersson
AStM