Så här hittar Ni aktuella evenemang t.ex klassikerrallyt

Även om det frimureriska klassikerrallyt 10 maj rullat ut ur nyhetsflödet på förstasidan, går det, som för övriga artiklar, att hitta det med hjälp av antingen sökfunktionen, förstoringsglaset th på listen med orterna, eller att gå ned till ortsnamnet. Nederst , under  artiklarna från orten finns en länk till nyhetsarkivet med samtliga ortsartiklar. Sökfunktionen är dock enklast och välj då namn på evenemanget. 

När det gäller evenemanget Frimureriska klassikerrallyt skall anmälan ske senast en vecka för  rallystarten 10 maj. Se mer info nedan

Det frimureriska klassikerrallyt 2018