Nye intendenten börjar bli varm i kläderna

Inge Wiggur

Sedan årsskiftet finns Inge Wiggur på plats i intendentrummet i frimurarhuset i Linköping. Han har efterträtt Rolf Kagler som efter 22 år då lämnade denna nyckelposition.

– Jag känner verkligen för det här jobbet, säger Inge. Det ligger egentligen inte så långt ifrån de arbetsuppgifter jag har haft tidigare.

Inge har en lång Saab-karriär bakom sig. Han började redan 1968, genomgick den interna industriskolan och utbildade sig till flygplanelektriker. Senare gick han vidare till allt mer renodlade chefsbefattningar.

– Från 1983 och framåt var jag djupt engagerad i Gripenprojektet. Det var en mycket spännande tid där vi i princip utvecklade ”allt” som finns i flygplanet. Uppdraget var att ta fram ett flygplan med betydligt fler och mer avancerade funktioner än föregångaren Viggen. Det var mycket stimulerande att få vara en kugge i det stora teamet som skapade detta förnämliga flygplanssystem.

Inge har också jobbat med standardiserings- och kvalitetsfrågor. Under tre år var han Sveriges representant i ett alleuropeiskt samarbetsprojekt inom standardisering och tillbringade under ett halvår 2-3 dagar varannan vecka i Bryssel. Mellan 2003 och 2010 var han sedan kvalitetschef för supportorganisationen inom Saab med ansvar för bland annat fastigheterna. Under 2008 var han också med på plats och byggde upp motsvarande stödfunktion i Sydafrika för de Saabenheter som fanns där. De sista åren i Saab ägnade han åt kvalitetsfrågor, handledning och mentorskap.

– Att vara intendent påminner rätt mycket om mitt jobb med support inom Saab, konstaterar Inge. Befattningen är ju delvis förändrad jämfört med tidigare och mer inriktad på just skötsel fastigheten.

Denna omfattar både själva frimurarhuset och hotellet. Den nu i stort sett färdigställda utbyggnaden av hotelldelen gör fastighetsförvaltningen mer krävande. Antalet externa hyresgäster är större, vilket också ökar kraven på hyresvärden.

Det innebär att intendenten har frikopplats från flera av de uppgifter som direkt var relaterade till logeverksamheten. Till exempel svarar enheterna nu själva för alla rutiner kring måltiderna.

– Däremot har jag dragit ner på mitt frimureriska engagemang. Jag har ju ännu inte ”fyllt” tio i Orden men har varit en flitig broder och engagerat mig både som ceremonimästare och bevakande broder. Jag har verkligen trivts under de här åren och känner att det ger mig mycket privat. Men åtminstone så här initialt har jag valt att koncentrera på intendentsysslan, så får vi se sen.

Inge pensionerades från Saab hösten 2017 och var redan då på det klara med att han skulle fortsätta jobba på ett eller annat sätt.

– Jag tror det är bra att hålla igång och inte slå av allt för mycket på takten. Det här är dessutom en syssla som jag känner för och som jag har erfarenhet av, så det är perfekt.

Tilläggas bör att Inge Wiggur finns på plats varje vardag mellan klockan 8 och 12.

Text och bild: Lars Klingström