Många bröder kom till Helios högtidsdag 8 april

Vilken brödrasamling på Helios högtidsdag! Foto: Ulf Gustafsson.
Vilken brödrasamling på Helios högtidsdag!
Foto: Ulf Gustafsson.

Söndagen den 8 april 2018 firade S:t Johanneslogen HELIOS sin 14:e högtidsdag, 85 bröder kom till Reftele denna första riktigt varma och fina vårdag, för att i gemensamhet fira Logens födelsedag.

Det var många tillresta besökare, som i trevlig samvaro tillsammans med Helios bröder, samlades inför Logens öppnande.

Under Logen informerade vår sekreterare Kent Håkansson om verksamheten för år 2017:

Medlemsantalet var 39 st vid årets utgång, vi har totalt haft 24 st logesammankomster, med totalt 1.009 st. besök. Många nya sökande till Logen, väntetiden är f.n. 8-10 månader.

Särskilda aktiviteter kan nämnas Osloresan med besök i Det Norska Stamhuset. Ett antal instruktioner och föredrag samt studiecirklar har arrangerats under året.

Caritas verksamheten inbringat 23.882 och extra från ÖPL Samfond 10.000, utdelning drygt 30.000 till ett 40-tal personer.

Vår Ordförande Mästare Per-Olof Fryelegård höll ett inspirerande högtidstal – där temat var – gemenskap!

Högtidsdagen blev också en familjedag för Anders Larsson med sönerna Alexander t.v. och Germund t.h. Foto: Ulf Gustafsson
Frimureri är en gemenskap,tydligt åskådliggjord på denna bild av Anders Larsson med sönerna Alexander t.v. och Germund t.h. Foto: Ulf Gustafsson

Han berättade om den glädje han känner då han kommer till Logen, så fort han kommer innanför dörrarna till huset, man känner en speciell gemenskap, tillhörighet med dem som är där.
-Vi har också något som är viktigt för att uppleva en fin gemenskap, vi har en mötesplats, den är speciell, den är formad av oss, för att passa vår verksamhet. Detta är något vi skall vårda för lång tid framöver.

Alla människor har ett grundläggande behov av att uppleva gemenskap och vara delaktiga i olika sociala sammanhang, där man kan ge och få bekräftelse. Bilden av gemenskap innehåller ofta en tillvaro där man känner närhet, tillit och värme. För det första, sägs gemenskap vara en plats där man känner sig bekräftad och kan vila från andra mer krävande åtaganden, en personlig och avslappnad miljö. Den andra anledningen är att gemenskap också är en plats för utveckling, där vi genom utbyte med varandra får en vidare förståelse för det vi håller på med. Hur ser det ut för oss bröder, hur uppfattar vi vår gemenskap, hur påverkar den oss. Känner vi en ädel längtan att komma till logen och ta del av detta.

Gemenskap är också viktigt för att skapa en betydande mening i arbetet och för en grupps utveckling. Brist på sociala relationer kan leda till en känsla av vanmakt och hjälplöshet, dessutom är relationer en viktig beståndsdel i utvecklandet av en organisation. Inom forskningen, om vi nu skall fördjupa oss något, så talar man om hur känslan av gemenskap påverkas av vilka grupper en individ tillhör.

Forskare menar att de sociala banden stärks individer emellan när gemensamma intressen finns, känslan av att tillhöra en viss grupp stärker därmed den upplevda gemenskapen hos gruppmedlemmarna.

Vad är vår strävan, vårt mål?

Ytterligare en bild på avtackade bröder fr v : Svante Hjalmarsson, Boris Nilsson, Christer Hiljemark, OM Per-Olof Fryelegård och Jens Petersson. Foto:Ulf Gustafsson

Vår frimureriska gemenskap, skall bygga på att vi värnar om våra nya bröder, samtalar med dem om orden, om gradens innehåll, deras reception, vad familjen tycker, så att vi tillsammans lyser upp detta rummet vi befinner oss i nu.

Alla skall kunna se och förstå innebörden av vårt frimureriska arv, sade han avslutningsvis.

Efter Logen samlades traditionsenligt alla bröderna utomhus på trappan för den gemsamma fotograferingen och därefter samlades bröderna i Johannessalen för en trerätters brödramåltid

  • förrätt: lärlingebroderns favorit sill
  • varmrätt: älgfile med potatiskaka, gratinerad tomat o svampsås
  • dessert: ostkaka
  • vin: Castelforte

I samband med måltiden avtackades bröderna, Svante Hjalmarsson, Boris Nilsson, Christer Hiljemark, Jens Petersson, Magnus Heige och Mats Andersson, som lämnat sina uppdrag .

Text och foto: Ulf Gustafsson