Helios fick fint besök från ÖPL

Provinsialmästare Peter Granstam och hans medarbetare började liksom, ordförande mästaren Per-Olof Fryelegård och hans medarbetare i Helios arbetsdagen i Reftele i civila kläder med genomgång av verksamheten . Foto:Ulf Gustafsson.

Den 18 april fick Helios fint besök från Östgöta Provinsialloge. Provinsialmästaren Peter Granstam, andre kanslern Bengt Rydell  och översekreteraren Karl-Erik Johansson, kom till Reftele på eftermiddagen för genomgång av verksamheten i Helios.
Från Helios deltog ordförande mästaren Per-Olof Fryelegård, förste deputerade mästaren Anders Jonsson, förste sekreteraren  Kent Håkansson,  förste ceremonimästaren Robert Magnusson, förste talmannen Claes-Erik Sjögren, förste skattmästaren Ulf Gustafsson och ordföranden i Caritas,  Sven Nilsson.

Vid genomgången diskuterades olika frågor, som

  • medlemsfrågor – rekrytering, utträden, mm
  • aktiviteter – antal besökare, antal samlingar, noll besökare
  • Ekonomi och fastigheten – bokslut 2017, underhållsplan fastigheten
  • Extern och intern kommunikation
  • Logeverksamheten – ämbetsmän, rekrytering – utbildning
  • Caritas – intern och extern verksamhet
  • Stödfunktioner/administration – sekretariat och utbildning

Syftet med mötet var att Linköpingsbröderna vill titta på Helios verksamhet och stämma av läget i olika frågor.

Det kom upp några frågor, där våra besökare från Linköping, lovade att återkomma med svar,
Det var bl.a möjligheten till ekonomiskt bidrag från Skånska Provinsiallogen, där ett antal av Helios bröderna är medlemmar,och vad den nya datalagen GDPR som träder i kraft 25 maj, innebär för den enskilda logen ?

..men slutade dagen på sedvanligt sätt med högtidsklädsel ,loge och brödramåltid, där Helios verksamhet fick beröm av provinsialmästaren. Foto:Ulf Gustafsson
..men slutade dagen på sedvanligt sätt med högtidsklädsel ,loge och brödramåltid, där Helios verksamhet fick bra betyg av provinsialmästaren. Foto:Ulf Gustafsson

Den sammanfattande bedömningen av verksamheten hos HELIOS är att den fungerar mycket bra.

Kvällen avslutades med en reception i grad III och en gemensam brödramåltid.

Text och foto: Ulf Gustafsson