Seminariedag för kapitelbröder den 28 april

FrimurarkorsVälkomna till en utbildningsdag i frimurarhuset Linköping lördagen den 28 april med intressanta seminarieledare: Olof Sköld, Ulf Lindgren, Thomas Wändahl och Harri Jalonen.

Fyra seminarier genomförs, där två av dem riktar sig speciellt till nya kapitelbröder av VII:e graden:

Tillsammans analyserar vi några nyckelmoment i graderna. I olika grupparbeten diskuterar vi sedan vad vi lärt oss. Seminariet leds av Ulf Lindgren.

Läs mer