Frimureriskt guldregn över Linköpingsforskare

Konung Gustavs och Drottning Victorias Frimurare stiftelse har vid en ceremoni i Frimurarhuset i Linköping delat ut sammanlagt en miljon kronor till fem Linköpingsforskare för olika forskningsprojekt riktat företrädesvis mot sjukdomar som drabbar äldre.

Totalt delas 45 miljoner kronor ut, bl a stöd till behövande, barn, ungdomar och äldre, av fonder och stiftelser med anknytning till Svenska Frimurare Orden.

Glada forskare omger Peter Möller ordförande i frimuirarstiuftelsen och provinsialmästare peter Granstam. Till vänster Anna Milberg och Martinn Hallbeck och till höger Christopher Sjöwall och Lena Jonasson.Foto:Håkan Wasén
Glada forskare omger Peter Möller ordförande i frimurarstiftelsen och provinsialmästare Peter Granstam efter miljonregnet. Till vänster Anna Milberg och Martin Hallbeck och till höger Christopher Sjöwall och Lena Jonasson.Foto:Håkan Wasén

Av detta går 11,2 miljoner kronor till medicinska forskningsprojekt. Det unika med stiftelsens fonder är att de kan delas ut i flera år. Detta för att forskarna kan få en kontinuitet i sitt arbete.

En av dem var Christopher Sjöwall och hans team  som fick ta emot 200 000 kronor för forskning om den reumatiska sjukdomen SLE av stiftelsens ordförande Peter Möller.  Övriga forskare som fick stipendier var biträdande professorn Martin Hallbeck och professor Lena Jonasson samt docenterna Katarina Kågedal och Anna Milberg.

Läs mer om SLE i följande artikel