Högtidsdag med ifrågasättande och unik gåva

Genom Ulf Winqvists försorg fick Jan-Erik Törnkvist förutom tavla även ett fint special-set som en gång tillhört Ulf Winquists far John Foto: Håkan Wasén
Genom Ulf Winqvists försorg fick Jan-Erik Törnkvist förutom tavla även ett fint special-set som en gång tillhört Ulf Winquists far John Foto: Håkan Wasén

Är det dags för en ändring av mönstret? Vad är bäst, ta in många sökande och tappa fler eller ta in färre och behålla dem?

S:t Jacobs högtidsdag 2018 präglades av allvar men även vemod eftersom den mångårige sekreteraren Jan-Erik Törnqvist tackades av med en unik gåva.

Som vanligt var det nästan fullt på högtidsdagen. S:t Jacobs ordförande mästare Gerhard Wennerström kunde hälsa många gäster och givetvis var provinsialmästaren Peter Granstam närvarande.

Både nya och gamla ämbetsmän hade förövat turerna i ritualen och allt gick som smort.

Gerhard Wennerström höll det sedvanliga talet om logens verksamhet och i år var det präglat av visst ifrågasättande.

Störst i Sverige
Linköpinglogen S:t Jacob är den största Johanneslogen i Sverige men, trots god medlemstillströmning, har logen, som många andra loger, fått lida av att för många bröder lämnar logen.
De kommer inte efter sin reception, betalar kanske avgiften i ett år och lämnar sedan
– Det är kanske dags att bryta mönstret, sade Gerhard Wennerström.
Han menade att det skulle kunna vara bättre att ta in färre antal sökande.
-Kanske bättre att ta in fem färre sökande och fokusera på att alla blir kvar hos oss än att ta in trettio och tappa femton.

Hälsningar från Afrika
I samband med högtidsdagen framfördes också hälsningar till bröderna i Linköping från Namibias stormästare Lionel De Haas. Även ordförande mästaren Charles Visser i Dunedin star i Windhoek och ordförande mästaren Niels Rabe i logen Namib i Walvis Bay framförde sina hälsningar via artikelförfattaren. Båda logerna har haft besök från Linköping och har fått motta gåvor från S:t Jacob.
S:t Jacob fick i sin tur ta emot två minnesglas av logen Namib.

Som vanligt var det en mäktig syn att se salen fylld av frimurarbröder av alla grader vid logens avslutning.

Lika mäktigt var det att se måltidssalen fylld av bröder.

Flera bröder avtackades men en avtackning blev mycket speciell.
Den mångårige sekreteraren i S:t Jacob, Jan-Erik Törnqvist lämnade sin tjänst för uppdrag i ÖPL.

Unik gåva
Han fick ta emot en unik gåva. Den framlidne frimurarbrodern John Winquist hade en gång i tiden skaffat en speciell servis, märkt med S:t Jacobs vapen. Efter hans bortgång donerades den till logen genom sonen broder Ulf Winquists försorg.

Som avskedsgåva fick Jan-Erik ta emot ett litet ”specialset” ur servisen för två personer.
Det var lätt att se hur rörd Jan-Erik blev av att få ta emot gåvan.

Text: Håkan Wasén