Nu har Rolf tackat för sig – nästan

Rolf Kagler dec 2017
Det är så här vi sett honom genom åren. Alltid med öppen dörr till sitt arbetsrum i frimurarhuset. Alltid lätt att nå och i princip tillgänglig dygnet runt.
Efter 22 år som intendent i Linköping har Rolf Kagler haft koll på allt som varit värt att hålla koll på i både huset och i fördelningen. Vid årsskiftet lämnade han med ålderns rätt sitt uppdrag men kvarstår som kastellan.

– Jo, jag har nog alltid varit lätt få tag på, säger han på den sörmländska som han behållit oanfrätt trots de många åren i Linköping.

Han är han född i Eskilstuna och växte också upp där. Sedan föräldrarna skilts flyttade pappan till Linköping där han drev företaget Östgöta affärs- och försäkringsbyrå.

– Det var han som lockade mig till Linköping. Jag fick jobb i firman och arbetade där både som fastighetsmäklare och med bouppteckningar.

Frimurare blev han 1979 och ämbetsman nästan på direkten.

Rolf Kagler dec 2017
– Det har varit fina år som intendent, men det är rätt skönt att få tid för annat också. Och frimureriet som gett mig så mycket har jag ju kvar, säger Rolf Kagler.

– Faktum är att jag aldrig bevistat någon av mina hemmaloger enbart som besökare, säger han. Första besöket efter receptionen fick jag i uppdrag att ikläda mig rollen som vakthavande broder. Hade ingen aning om vad det innebar, men belysningsmästaren hade vänligheten att instruera mig – och förmodligen också viskande hjälpa mig. Sen blev jag kvar i den rollen och som introduktionsbroder under fem år.

I Andreasskedet fortsatte han som bevakande broder och så småningom i kapitlet som stewardsbroder. Där fick han också uppdraget som kastellan, en befattning som han fortfarande uppbär och som han kommer att behålla även efter att ha slutat som intendent.

– Jag trivdes i Linköping, mötte min blivande fru här men gillade inte jobbet i pappas firma. Att hålla på med bouppteckningar tar på krafterna. Osämja arvingar emellan var, och är, snarare regel än undantag. Så när dåvarande provinsialmästaren Anders Fahlman, ställde frågan om jag ville bli intendent på heltid nappade jag direkt. Det har jag aldrig ångrat.

I den befattningen har Rolf Kagler haft koll på så gott som allting som händer i Frimurarhuset.

– Ja, det är något av en nyckelroll, säger han. Man är fastighetsförvaltare, sköter bokföring och inpasseringssystem, håller kontakten med Frimurarehotellet och ser till att logelokalerna är iordningställda inför varje loge, ”dukade” som det heter på frimurarspråk.

Och så var det där med tillgängligheten: Det är väl känt i hela fördelningen att Rolf Kagler alltid går att få tag på när det behövts. Han svarar när man ringer oavsett när på dygnet. Till exempel då man stått utanför porten och inte kommit ihåg koden.

– Jag har intendenttelefonen kopplad till min mobiltelefon och har också möjlighet att öppna via den. Men det gäller förstås bara för personer som jag känner igen rösten på. Det har hänt att jag låst upp från både Italien och Hong Kong.

Denna stad är för övrigt en som han besöker ofta, till dags dato hela 23 gånger. Detta på grund av han har en dotter som bor där med sin familj sedan länge.

– De brukar komma hem på semester under sommaren. Då bor vi tillsammans i deras stora hus på Fyrudden i Gryts skärgård. Min fru och jag ser till att huset och tomten är i trim även under resten av året. Så jag kan säga att jag är fastighetsförvaltare där också.

När han nu efter 22 år lämnar befattningen som intendent sker det utan större saknad.

– Det har ju ända sedan starten varit ett heltidsjobb. Nu har jag med råge passerat 75 och då kan det vara dags att lägga av. Men jag kommer inte att släppa kontakten med frimureriet. Dels fortsätter jag ju med mitt ceremoniella uppdrag, dels har det blivit en viktig del av mitt liv. Framförallt genom relationerna med de bröder jag haft kontakt med genom åren. Jag har fått många vänner, inte bara här i Linköping, utan i hela fördelningen. Utan tvekan är det dessa relationer som givit mig mest under mina många år som frimurare.

Fyran tackar Rolf för många och mycket goda kontakter under åren. Och det är nog inte bara undertecknad som kommer att skänka honom en saknadens tanke när vi passerar intendentrummet framöver…

Text och foto: Lars Klingström

Fotnot:
Rolfs efterträdare, Inge Wiggur, är
redan på plats. Dock är befattningen något förändrad. En del av de sysslor som låg på Rolf har förts över till sekreterarna i Den Gyllene Gripen och Den Gyllene Cirkeln. Intendentjobbet har blivit en halvtidsbefattning och Inge kommer att finnas på plats tre dagar i veckan. Han kommer att presenteras i en egen artikel på Fyran.