Dags för ny säsong med Det Gamla Gardet

Bröder i det Gamla Gardet? Hur gamla är Ni egentligen. Eller är Ni gamla. Och hur är Ni gamla? Frågorna kring detta är många.

Årets första träff med det gamla gardet onsdag 17 januari klockan 14.00 kan ge ett svar på en del frågor. Då kommer specialistläkaren i geriatrik Cilla Dobrov och berättar om detta. Plats frimurarhuset i Linköping. Pytt kan åtnjutas.

Onsdag den 14 februari kl. 1400 möts vi ånyo i logen för att ta del av Brodern Sven Lindgrens senaste bok med åtskilligt av intressanta och omtumlande händelser i vår tid.

Onsdag den 14 mars kl. 1300( obs tiden ) samlas vi i logen för årsmöte, varefter vi åhör en historik m.m. av Bengt Öberg angående Tekniska Verkens, i Linköping, verksamhet.

Onsdag den 18 april kl. 1400 återser vi varandra i logen och åhör en lärdom i datahantering av Gunnar Hermansson. ( Hur behärskar Du Din dator, eller den Dig ) ?

Onsdag den 23 maj sker traditionsmässig utflykt med våra damer. Programmet är inte klart, men det torde gå västerut med besök i medeltida kyrkor, ev. guidning vid Rökstenen och lunch i den berömda restaurangen i Väderstad.

Vi ringer, som vanligt, måndag aktuell vecka.

Allt detta hälsar CH Löfgren.

Ordförande i Det Gamla Gardet.