Dags för ny säsong med Det Gamla Gardet

Bröder i det Gamla Gardet? Hur gamla är Ni egentligen. Eller är Ni gamla. Och hur är Ni gamla? Frågorna kring detta är många.

Årets första träff med det gamla gardet onsdag 17 januari klockan 14.00 kan ge ett svar på en del frågor. Då kommer specialistläkaren i geriatrik Cilla Dobrov och berättar om detta. Plats frimurarhuset i Linköping. Pytt kan åtnjutas.

Onsdag den 14 februari kl. 1400 möts vi ånyo i logen för att ta del av Brodern Sven Lindgrens senaste bok med åtskilligt av intressanta och omtumlande händelser i vår tid.

Onsdag den 14 mars kl. 1300( obs tiden ) samlas vi i logen för årsmöte, varefter vi åhör en historik m.m. av Bengt Öberg angående Tekniska Verkens, i Linköping, verksamhet.

Onsdag den 18 april kl. 1400 återser vi varandra i logen och åhör en lärdom i datahantering av Gunnar Hermansson. ( Hur behärskar Du Din dator, eller den Dig ) ?

Onsdagen den 13 juni kl 0900 samlas vi i korsningen Klostergatan och Vasavägen 3 för sedvanlig utflykt med våra damer. Vi reser till Tranås, där vi embarkerar fartyget ” Boxholm 2 ”, för en seglats på Sommen. Lunch avnjutes i restaurang ” Lugna landet.” Kostnad/pers 165:-. Vi beräknar att vara tillbaka i Linköping ca kl 1600. Som brukligt betalar varje deltagare därutöver 100:-. för bussresan, vilket också inkluderar kostnaderna för båten, d v s, resten bekostas av Det Gamla Gardet. Anmälningslista sätts upp på anslagstavlan i logen onsdagen den 14 mars och tages ned måndagen den 4 juni. Antalet bussplatser är 50 st. Först till kvarn….

Vi ringer, som vanligt, måndag aktuell vecka.

Allt detta hälsar CH Löfgren.

Ordförande i Det Gamla Gardet.