Uppskattad kapitelbrödrautbildning

Kapitelbrödrautbildning
Från vänster: Leif Norrgård, Magnus Engström och Ove Lundin.

Lördagen den 2 december genomfördes en utbildning i Linköping för kapitelbröder. Den leddes av de tre inspirerande föreläsarna Leif Norrgård, Ordens högste prelat, Ove Lundin, vice Ordens högste prelat och Magnus Engström, Förste deputerad mästare i Östgöta Provinsialloge. Utbildningen fick högt betyg av de 35 deltagarna.

De tre föreläsarna genomförde var sitt pass som avslutades med en stunds diskussion och reflektion för att ta in budskapen. Så här reflekterade föreläsarna själva kring dagen:

Leif Norrgård: Mitt föredrag hade rubriken ”Meningen med det svenska frimureriet”. Jag inledde med ett samtal om dess syfte och menade att bröderna kan ha skilda syften med sitt engagemang. Hertig Karl, som formulerade mycket av det som idag är frimureriet, formulerade syftet i ett enda ord: Välgörande. Och ett välgörenhetsdrag fanns tidigt i det svenska frimureriet, till exempel barnhustanken. Men frimureriet skulle vara ”välgörande” både externt och internt. Externt skulle man, som idag, utöva barmhärtighet. Internt skulle bröderna utvecklas som människor och därmed bli välgörande i sin omgivning och själva bli alltmer tillfredsställda – genom framför allt gradsystemet. Jag betonade att vi är andra människor efter en grad än vi var tidigare. Så blir Orden välgörande internt och externt.

Ove Lundin: Jag fick uppfattningen att bröderna förstod min önskan att göra bibeln mera känd. Om bibeln säger OAL, att en frimurare ”skall visa vördnad för Guds sanna och uppenbarade ord i den Heliga skrift”. Man bör då veta något om bibeln och lära känna den genom att läsa. Någon tid ”då alla läste bibeln” har aldrig funnits. Bibeln är ett bibliotek. Man kan därför gärna använda frimureriets pedagogik att ”vandra långsamt” och helst inte starta med det svåraste. Börja med Johannesevangeliet, vars inledning ju ligger uppslaget i nästan alla logerum. Mycket i våra ritualer är direkta bibelcitat.

Magnus Engström: Vid seminariet samskapade jag med bröderna kring ämnet mystiken i kapitelgraderna. Som utgångspunkt till samtalen användes mina föredrag från min föredragsserie ”Brodern och det förädlade arbetet” som jag hållit i kapitelgraderna i ÖPL. Bröderna deltog med stort engagemang och backade inte för att diskutera de stora frågorna, det vill säga hur kapitelfrimureriet kan hjälpa oss bröder i de existentiella frågeställningarna. Tack vare att seminariepassen delats upp i de olika graderna kunde bröderna djupdyka i ritualernas innehåll och genom diskussioner nå nya tolkningar av dessa.

Som medarrangör till den här utbildningen är det min absoluta uppfattning att den var mycket meningsfull. Överlag var kommentarerna i den utvärdering som avslutade dagen positiva. Föreläsarna upplevdes som intressanta och kunniga. Diskussionerna ansågs givande och flera framförde att seminarier av den här typen bör arrangeras oftare.

Bengt Assarsson, fd Stewardsmästare