Frimurare kan göra skillnad

Ett projekt för mentorverksamhet till stöd för för flyktingars integration har startats av av Rotary-klubbarna i Östergötland. Det har tagits emot väl av både länsstyrelsen och kommunerna. Tanken är nu att bredda rekryteringen av mentorer också till andra organisationer. Frimurarna i Fjärde fördelningen har inbjudits att medverka.

– Enligt vår uppfattning finns det säkert många bröder som är både lämpliga och villiga att medverka i projektet, säger Göran De Geer, tidigare Deputerad Provinsialmästare i fördelningen.

Rotarys ideella yrkesnätverk i Östergötland har drivit ett mentorsprojekt för nyanlända akademiker och yrkesutbildade (Yrkesmentorer i Östergötland) under snart 3 år. Detta projekt har fått stöd med statliga §37a-medel via Norrköpings kommun och avslutas vid årets slut.

I dag är många medlemmar från de flesta av Östergötlands 24 Rotaryklubbar engagerade i projektet och snart 200 mentorer/adeptpar har varit eller är aktiva i projektet. Även mentorer utanför Rotary är engagerade.

Adepterna får information om möjligheten att få mentorsstöd främst via arbetsförmedlingen. I Linköping samlar en matchningsgrupp in anmälningarna från intresserade adepter och matchar dessa preliminärt med möjliga mentorer, som också anmält sitt intresse. När matchningsgruppen fått ihop ett lämpligt antal mentorer/adeptpar har gruppen ordnat en träff där de presumtiva paren fått mötas och prata tillsammans. Är paren beredda att arbeta tillsammans skrivs ett kontrakt. Mentorsverksamheten skall minst omfatta 5 möten under 8 månader.

I Norrköping samarbetar Rotaryklubbarna med Portalen, en verksamhet som drivs av Hyresbostäder, Svenska Kyrkan m.fl. Portalens verksamhetside är att hjälpa nyanlända till egen försörjning. Till Portalen är både asylsökande och personer med uppehållstillstånd välkomna. Efter intervjuer med presumtiva adepter paras dessa ihop med lämpliga mentorer vilket följs upp med ett matchningsmöte. Mentorsprogrammet pågår under 12 månader och man ses minst en gång i månaden.  Genom uppropet ”Starkare Tillsammans” har många föreningar, företag och privatpersoner knutits till projektet vilket gett fler mentorer som därmed möjliggjort att projektet kunnat breddas avsevärt.

Resultaten från det pågående projektet är mycket positiva. Cirka 65 procent av adepterna (därav 42 procent kvinnor) har antingen fått arbete, praktik eller fortsatt med sina studier.

Antal flyktingar med uppehållstillstånd kommer att öka de närmaste åren.  Mentorsstöd med ideella krafter har visat sig vara ett effektivt stöd för att stärka våra flyktingars integration i samhället. För att klara den utmaningen krävs det ett ökat engagemang från det civila samhället med flera mentorer i en långsiktig lösning. Kontakt med en mentor kan ge fler adepter en ökad förståelse för Sverige och den svenska arbetsmarknaden samt kan även ge hjälp med att förstå den ”svenska koden”.

Mentorskapet öppnar även möjligheten för adepten att skapa ett eget yrkesnätverk. En snabbare integration i svenska samhället skapar även en tryggare situation för hela familjen, speciellt gäller det barnen.

Rotary-prjektet slutar i december. Man planerar nu att bredda verksamheten baserat på uppnådda erfarenheter för att kunna etablera en långsiktig mentorsverksamhet. Målet är en matchningsgrupp med representanter för mentorer som kommer från olika delar av det civila samhället.

För mer information och intresseanmälan kontakta Göran De Geer, goran.de-geer@comhem.se eller Tomas Wändahl, tomas.wandahl1@bredband.net