Caritas i Reftele inför julen

Helios
Caritas styrelse i Reftele, fr.v. Lars Eklund, ordförande, Elon Salomonsson, Sven Nilsson, Magnus Heige och Åke Sjödell , går igenom inkomna ansökningar om bistånd.

Onsdagen den 6 december träffades styrelsen för Caritas i Reftele för att besluta om fördelning av av insamlade medel till behövande i vårt område inför julen.

Styrelsen utgörs av Sven Nilsson, ordförande,  Magnus Heige, Elon Salomonsson,Lars Eklund, Åke Sjödell och Ulf Gustafsson. Alla ledamöterna hade på sin hemorter haft kontakt med diakoner, präster, socialsekreterare m fl för att fånga upp där hjälpbehov finnes. Gruppen diskuterade de olika behoven och motiveringarna och jämkade upp och ned för att få tillstånd att pengarna kommer till så bra hjälp som möjligt.

Totalt har Caritas i år fått in  23 882 kronor och hittills under året har utbetalats 10 000 kronor, till olika hjälpändamål Kvar att fördela var 17 281 kronor (inkl 3 399 kronor sedan året innan). Vi fattade beslut att dela ut  15 900 kronor, som kommer 22  hjälpsökande till nytta, med fördelning på våra olika orter. Vår hjälp sker oftast genom inköp av presentkort som möjliggör att inhandla mat, kläder mm. Totalt har vi hjälpt ett 30 tal personer under året, med våra insamlade medel. Därtill har vi under året, med hjälp från Samfonden i Linköping, bidragit med 10.000 kronor till Hela Människan och utflykten till Liseberg, där 48 personer var med.

Den 18 och 19 december kommer Sven Nilsson och Elon Salomonsson att åka runt och dela ut julblommor till 11 äldre frimurare i området.

Reftele
Samling inför avslutande måltiden hemma hos Åke Sjödell.

Efter mötet bjud Åke Sjödell på mycket god smörgåstårta, som bröderna åt under trevlig samvaro.

Text och foto: Ulf Gustafsson