Heliosbröder tränade hjärt-lungräddning

hjärt-lungräddning.
Anbulanssjuksköterskan Niklas Åkermo går igenom grunderna för hjärt-lungräddning.


Sjutton ämbetsmän i Helios deltog i den utbildning i hjärt-lungräddning som genomfördes  måndagen den 13 november.

Det var brodern, ambulanssjuksköterskan Niklas Åkermo, som höll i kursen. Han har gedigna kunskaper och erfarenheter inom området, som han delade med sig av till bröderna under kvällen.

Niklas inledde med att informera om viktiga tecken på att någon kan ha drabbats hjärtstopp och hur man då skall agera:

Kontrollera medvetande och andning genom att lägga ditt öra nära personens näsa/mun. Lyssna och känn.

Vid onormal andning, eller ingen andning alls, eller du är osäker, larma 112 och starta hjärt-lungräddning.

Se till att någon annan person ringer 112.

Se till att någon hämtar hjärtstartare – om sådan finnes – följ instruktionerna i apparaten och bruka den omgående.

Utför bröstkompressioner  genom att placera din ena handlov mitt på den drabbades bröstben, mellan bröstvårtorna med den andra handen ovanpå. Tryck ner bröstkorgen 30 gånger cirka 5 cm  i mycket snabb takt – cirka 2 tryckningar per sekund. Viktigt komma igång snabbt!

Öppna den drabbades luftvägar genom att placera en hand på pannan och två fingrar under hakan. Böj huvudet bakåt.

Knip om näsan och placera din mun mot den drabbades. Blås in så att bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar.

Fortsätt insatsen med 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller personen andas med normala andetag. Se till att ha någon som kan byta av med denna insatsen.

hjärt-lungräddning
Samarbete kring den drabbade. Mårten och Niklas fäster hjärtstartaren och Kent blåser in luft.

 

hjärt-lungräddning
Så ska trycket läggas an. Armarna ska hållas raka.

Enligt Niklas skall nu samtliga ämbetsmän, som har genomgått denna utbildning i hjärt-lungräddning ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta initiativet och leda en hjälpinsats, om någon skulle vara i behov av hjälp.

Bröderna fick praktisera både på varandra och dockor vad gällde kompressioner och inblåsning.

Detta var en mycket nyttig och bra genomgång. Ett stort tack till Niklas för att vi fick ta del av de här kunskaperna för att bättre kunna ingripa om något skulle hända i en framtid!

Text och foto: Ulf Gustafsson