Föreläsning i Eksjö om ”Motorprinsen”

Christer Svensson föreläser om prins Bertil.

Elva Eksjö-bröder lyssnade till Christer Svenssons intressanta föredrag med titeln ”Människan prins Bertil”. Det tog avstamp med melodin ”Flickorna i Småland”, vilken skrevs samma år som prinsen föddes, 1912.

Vi fick sedan följa med genom prinsens liv som sjöofficer och representant i olika industridelegationer runt om i världen. Det var som marinattaché i London han mitt under brinnande krig han träffade sin stora kärlek och sedermera hustru, och senare prinsessa, Lilian, men deras förhållande fick länge hållas hemligt. Prins Bertil dog 1997.

Broder Christer hade från början planerat att tala om ”Motorprinsen” som frimurare men planerar att återkomma med en föreläsning om detta vid ett senare tillfälle.