Fadderafton med smak av malt och humle!

– Faddrar, ta med era adepter. Adepter ta med er faddrarna!
Uppmaningen kommer från Per Rondahl som är med om att arrangera ”Faddrarnas afton” torsdagen den 16 november.
-Den kvällen skall vi fylla logelokalerna.

Per Rondahl hoppas att många kommer och avslutar kvällen med att smaka på några lokala ölsorter.Foto:Håkan Wasén

Då håller S:t Jacob loge i grad I och Den Gyllene Cirkeln loge i grad VI. Två loger som kommer att sluta på ett mycket annorlunda sätt.

Gemenskapen mellan faddern och recipienten och sedermera adepten är mycket viktig del i den frimureriska gemenskapen. En bra relation medverkar till att en nybliven frimurare fortsätter sin frimurarbana. Det finns dock en oro i hela landet att alltför många efter inget, eller bara något besök, i loge lämnar frimureriet.

För att motverka detta, satsas det nu i Linköping på utbildning men även på gemensamma aktiviteter där faddrar och nyblivna frimurare kan umgås. En sådan är Fadderaftonen, torsdag 16 november, där bröder och faddrar kan gå på loge antingen i grad I eller i grad VI. Fadderaftonen är ett samarrangemang mellan S:t Jacob och Den Gyllene Cirkeln.

Ölprovning
Brödramåltiden blir en exceptionell(!) upplevelse med ölexperter från Linköpings eget Centralbryggeri. Ölprovningen  sker under brödramåltiden.
Det kommer att provas två sorters öl som passar till förrätt (sill och potatis)

Vid huvudmåltiden, pytt-i panna, kan man pröva tre sorters öl .
Provningen tar ca 1,5 timme. (Ölen är ej alkoholfri men det kommer att finnas ett alkoholfritt alternativ.)

Logerna bjuder på kostnaden för öl provningen. Bröderna betalar normal avgift för

brödramåltiden. Det behövs inte heller någon föranmälan. Bröderna får bistå med ett gott humör och trivsam stämning.

Information
Innan loge och efter måltiden så presenteras information om fadderskap, då det också
går att ställa frågor om vad det innebär att vara fadder.
– Jag hoppas verkligen att många passar på att ta tillfället att komma, säger Per Rondahl som är en av dem som arbetat med arrangemanget. Jag tror det är viktigt, inte bara för oss som är tämligen nya men även för faddrarna att kunna träffas och utbyta erfarenheter.
Text och foto: Håkan Wasén
.