Träning och frimurerisk välgörenhet hand i hand

Frihjulet
Närmast kameran Andreas Odhage och bakom honom (th) Niclas Andersson. I mitten Magnus Ahlsén som ännu inte med i Frihjulet, men tränar med oss och så Björn Lindblom.

Frihjulet är en ideell medlemsförening i Linköping vars främsta syfte är att samla in pengar till välgörenhet samtidigt som man tränar och har roligt tillsammans.
– Våra medlemmar tillhör Svenska Frimurare Orden, men alla som vill och kan får delta i våra aktiviteter, säger Frihjulets ordförande Björn Lindblom. 

Deltagarna tränar minst en gång i veckan samtidigt som de samlar in pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Detta görs genom att vara ute på olika events och köpcenter och ”skramla med insamlingsbössor” samt ringa till företag och höra med dom om de vill bidra med produkter eller pengar till Frihjulets insamling.

– Vilket välgörenhetsprojekt eller välgörenhetsorganisation som det blir, beslutas vid årsmötet. Och nu vill Frihjulet stötta Psykiatrifonden, säger Björn Lindblom.

– Den psykiska ohälsan ökar i samhället och vi känner att vi kan göra en insats både för de drabbade och för oss själva. De drabbade kan vi hjälpa genom dels att samla in pengar till Psykiatrifonden och den viktiga forskningen. Vi stödjer också Psykiatrifondens arbete med att öka informationen i samhället kring psykisk ohälsa och därigenom minska stigmatiseringen i samhället och lidandet för den som drabbas av psykisk ohälsa.

De aktiva i Frihjulet vet att frågor om psykisk hälsa är någonting som gäller oss alla, och det finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Dessutom känner Björn igen sig i Psykiatrifondens kampanj #allakännernågon

– Jag har själv vänner som på grund av psykisk ohälsa tidigt hamnat utanför. De har inte fått något jobb trots att de har försökt otaliga gånger under 30 års tid. Stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa är fortfarande vanligt förekommande; det händer att samhället ser ner på en person som varit i kontakt med psykiatrin. En person som har opererat bort blindtarmen blir ju inte stämplad i pannan ”blindtarmsopererad” medan den som varit i kontakt med psykiatrin fortfarande kan bli stämplad som ”Psykfall”.

– Det känns bra att samtidigt som vi mår bra av att träna och umgås också kan hjälpa de som drabbats av psykisk ohälsa. Vi kan också uppmärksamma vikten av att förebygga psykisk ohälsa genom fysik aktivitet.

Mer info om Frihjulet på föreningens webbsida.

Text: Björn Lindblom