Seminarium med workshop i Norrköping den 13 november

Måndagen den 13 november kl 18.30 inbjuder S:t Johanneslogen Oscar Fredrik i Norrköping till seminarium med workshop i grad I på under rubriken Frågan är nyckeln till visdom.

Under kvällen kommer deltagarna ges möjlighet att ställa frågor om något som synes obegripligt, märkligt eller kanske helt solklart i första gradens ritual. Frågorna kommer var och en att få skriva anonymt på en lapp och stoppa i en urna. Sedan lyfts dessa frågor till diskussion i mindre grupper.

Syftet med seminariet är att öva oss i att ställa frågor, reflektera och tolka ritualen. Målet är att frågorna med efterföljande samtal skall inspirera till nya tankebanor och infallsvinklar för att ritualen skall bli levande och skänka värdefulla verktyg att ta med oss ut i den allmänna världen.

Varmt och broderligen välkommen!

Magnus Arwenhed
Utbildningsansvarig i S:t Johanneslogen Oscar Fredrik och Brödraföreningen S:t Olof

Läs mer på bifogad affisch