Höstsäsongen rullar vidare med Det Gamla Gardet

Det Gamla Gardets höstsäsong går vidare med följande programpunkter

Tisdagen den 3 oktober styr gardet kosan till Södertälje för ett besök i St. Johanneslogen St. Ansgar i grad I, som börjar kl 1830. Samling utanför  logen i Linköping och avfärd med buss kl 1500. Kostnad för buss 100:-/person. Bussen tar 15 deltagare

Onsdagen den 18 oktober kl 1400 ses vi igen i logen för att avhöra en redogörelse för ” Militärstaden, som försvann, ” framfört av majoren vid fd T 1, Sigvard Hallendorff.

Onsdagen den 15 november kl 1400 möts vi ånyo i Frimurarlogen för att åhöra Regionens syn på järnvägar och andra transportmedel, framfört av Göran Gunnarsson, ansvarig i Regionen.

Välkomna.

C-H Löfgren

Ordf i Det Gamla Gardet