Frågvisa bröder fick veta vad de varit med om!

Varför kom ett 20-tal bröder utan gradband och utan mörka kostymer till vår logebyggnad i Linköping en vanlig logefri måndagskväll?
Jo för att de ville veta mer. Och det fick de.

Det var utbildningsgruppen i S:t Jacob som i samarbete med seminariegruppen Folke Filbyter anordnat en kväll kring första graden och dess ritual.
Ritualens innehåll kan naturligtvis inte avslöjas. Men ritualen sätter spår i alla de som för första gången träder in för att upptas som frimurare.
Ritualen väcker också många frågor av vilka en del inte besvaras förrän i kommande grader.
Svenska Frimurare Orden är medveten om att en del frimurarbröder lämnar graden innan de gått vidare och blivit tvåor.
Just därför är arbetet med att genom information och träffar utanför de regelbundna logerna samla de nya bröderna viktigt.
De ettor och några tvåor som också kom var intresserade det stod helt klart efter två timmars frågor inne i Johannessalen.
Inte bara frågor utan även tankar kring receptionen vädrades friskt mellan föredragshållarna, Ragnar Boge, Thomas Svensk och Bo Magnusson. Även Folke Filbyters ordförande Tomas Wändahl och Tord Kagerup och Tommy Andersson fyllde i med information.
Var det t ex en fördel eller nackdel att i t ex samband med Öppet Hus, ha sett Johannessalen i förväg?
Ritualen gicks igenom moment för moment och nog var det en del frågetecken som rätades ut. Likaså torde de boktips som gavs också innebära ett antal besök på biblioteket.
Thomas Svensk tyckte att det blev en lyckad kväll.
– Jag tycker att samtalet mellan alla blev så bra. Och samtal är en så bra form för kommunikation.
Det var också uppenbart att bröderna ville dela just sin upplevelse av graden med de andra.
Så Tomas Wändahl, fick mana på lite så att mattiden kunde hållas.
Diskussionerna fortsatte sedan vid pyttipanna och efterföljande kaffe.
Text och foto: Håkan Wasén