Folke Filbyter på turné i Jönköping  

Den 27 september träffades 33 intresserade bröder för att lära sig mer om Svenska Frimurare Ordens andra grad i ett seminarium som seminariegruppen Folke Filbyter inbjudit till.

Folke Filbyters ordförande Tomas Wändahl hälsade alla välkomna och presenterade kvällens upplägg. 
Till brödernas stora förtjusning hölls tre föredrag ur olika perspektiv.

Folke Filbyter på turné i Jönköping  
Ulf Åsén Ordens överbibliotekarie och överarkivarie.Foto: Håkan Wasén

Det första föredraget hölls av Ordens överbibliotekarie och överarkivarie,Ulf Åsén och handlade om gradens historia och utveckling.

Anders B Johansson gav sedan sin bild av graden som Ordförande mästare och slutligen höll Anders son, Peter, ett föredrag som relativt nyantagen medbroder.  

 Bröderna samlades sedan i olika grupper för att diskutera olika ämnen relevanta för den andra graden vilket slutligen sammanfattades av de olika gruppernas representanter.  

För mig var det extra trevligt, förutom alla fantastiska bröder som deltog, att träffa Harri Jalonen, det var ungefär åtta år sedan vi sågs senast. Han är en fantastisk förebild som jag ser upp till. 

 Kvällen avslutades med en mycket god måltid med tillhörande kaffe och god brödragemenskap. Jag tror att vi alla ser fram emot nästa tillfälle där vi kan lyssna på erfarna bröder som delar med sig av sina erfarenheter. 

 Text: Magnus Hackenschmidt   (förste arkivarie i Den Mellersta Pelaren)