Ämbetsmannautbildning i Linköping den 30 oktober

Sedan 2013 har det bedrivits utbildning i Linköping ämbetsmännen i arbetslogerna. Det är viktigt att ämbetsmännen besitter en större kunskap om frimureriet än bröder i gemen.

Utbildningen genomförs två gånger om året – en gång på våren och en gång på hösten. Följande avhandlas och diskuteras:

–   Praktiska moment som säkerhetsfrågor, hjärtstartarens plats och funktion, försiktighet och säkerhet vid sändande av e-post.

–   Prydnadsförordningen (takt och ton).

–   Ordens fundamentalstadga (speciellt OAL).

–   Ordens historia.

–   Den konungsliga konsten (DKK).

Flera kunniga bröder ställer upp och genomför och diskuterar momenten ovan med ämbetsmännen.

Nu är det dags för höstens utbildningskväll 30 oktober. Se inbjudan/kallelse.

Bengt Assarsson