Seminarier i Motala om Andreasfrimureriet

Bästa Frimurarebröder och synnerhet alla Andreasbröder!

Brödraföreningen IIIxIII i Motala kommer att under hösten att vid tre tillfällen ledsaga alla Andreasbröder genom Andreasskedet – grad IV-V och VI – på ett sätt som gör det möjligt att få större förståelse och djupare kunskaper i de olika skeenden som finns i dessa grader.

Vid sammankomsten den 11 september kl. 18.30 kommer Seminariegruppen Folke Filbyter att hålla ett seminarium om IV:e gradens olika skeenden där vi får möjlighet att tillsammans med Tomas Wändahl och Jörgen Kalmendal diskutera och vända på de frågor vi har angående denna grads ritual.

Den 9 oktober fortsätter vi med V:e gradens symbolik med fördjupningar och analyser och slutligen, den 20 november, knyter vi ihop hela Andreasfrimureriets med VI:e gradens ritual och dess olika symboler.

Seminarierna vänder sig till alla Andreasbröder, alltså inte bara från Motala, utan från hela fördelningen. Ta detta tillfälle att fördjupa dina kunskaper i Andreasfrimureriet och alla dess olika skeenden.

Broderligt välkomna!

Martin Pålsson
Förste sekreterare i brödraföreningen IIIxIII