Premiärvisning av nya hotelldelen i Linköping

Nu strålar den nya hotelldelen ut mot Linköping med lcäker fasadbelysning. Foto:Håkan Wasén
Nu strålar den nya hotelldelen ut mot Klostergatan i Linköping med lcäcker fasadbelysning. Foto:Håkan Wasén

Så var det då äntligen dags. Ett 50-tal bröder tog i dagarna tillvara på möjligheten att se den nybyggda hotelldelen i Frimurarhuset i Linköping.
-Det här hotellet skall bli ”Konferenshotell nummer 1” i hela Östergötland, sade hotelldirektören Roshan Malalatunga och tackade för Frimurarsamhällets långsiktiga tänk när det gällde tillbyggnaden.

Frimurarsamhället,en ideell förening som äger den nuvarande fastigheten, är beställare av den nya tillbyggnaden. Föreningen har dessförinnan tecknat ett långt hyresavtal med sin störste hyresgäst Scandic hotels, vilka tillhör Nordens största hotellkedja.

2015 var synen av det nya bygget en röra av spont och gropar.Foto:Håkan Wasén
2015 var synen av det nya bygget en röra av spont och gropar.Foto:Håkan Wasén

Planerna på tillbyggnaden har varierat från att bygga enbart hotellrum, 100 stycken eller enbart bostäder .

– Vi fick från Scandics ekonomer information om att hotell och kontor kunde bli en bra kombination, berättade arkitekten och brodern Lars Brunskog vilken ritat den nya hotelldelen.

Därför togs 2012 beslutet att ta fram en detaljplan som gjorde det möjligt att genom föra bygget med en mix av kontor och hotell.

Idag är det en riktig innergård.Foto:Håkan Wasén
Idag är det en riktig innergård.Foto:Håkan Wasén

52 nya rum och 2 500 kvadratmeter redan uthyrd kontorsyta med 280 arbetsplatser är det mål man velat nå. De två nedersta våningarna plus den övre våningen på tillbyggnaden inrymmer 3 000 kvadratmeter hotell medan övriga delar inrymmer kontoren.

– Vi har lagt stor möda på att utforma bra kontorslokalerna, berättade Lars Brunskog.

Tre företag är hyresgäster i den nya kontorsdelen. SWECO som arbetar med samhällsplanering, managementföretaget Know it och Origo Group.(FD CMA marketing) som arbetar med bl.a marknadsundersökningar.

Vissa rum har balkong och fin utsikt över Linköpings innerstad. Foto:Håkan Wasén
Vissa rum har balkong och fin utsikt över Linköpings innerstad. Foto:Håkan Wasén

Även om det fortfarande pågår arbeten på innergården och småarbeten utanför är den nya hotelldelen nu igång.

Roshan Malalatunga förklarade för bröderna att han var glad över den långsiktighet Frimurarsamhället i Linköping haft när man planerat den nya delen.

-Någon av Er sade att vi ”inte bygger för nästa kvartal”. Och det märks ju genom att det gamla hotellet är över 100 år gammalt. Den nya delen är också fint byggd och i bra material.

Ett 30-tal av de nya rummen är avsedda för gäster som stannar lite längre. Några av de rummen har t ex egna uteplatser eller balkonger bl a mot S:t Larsgatan efter en idé av Lars Brunskog.

Byggtiden har dock varit tuff, menade, Roshan Malalatunga.

De som bor länge skall känna sig hemma i rummen med uteplatser.Foto:Håkan Wasén
De som bor länge skall känna sig hemma i rummen med uteplatser.Foto:Håkan Wasén

– Inte bara på grund att vi haft byggverksamhet utan även på grund av kommunens fjärrvärmearbete runtom huset. Gästerna har fått köra runt för att komma till hotellet via baksidan för att upptäcka att de måste vidare till det närliggande p-huset.

– Inte alla var så glada men vi har överlevt detta.

Bröderna fick under rundvandringen se ett av de rum som har uteplats på markplanet och en mindre svit med en liten ”köks-del”, uteplats på balkongen och fin utsikt över stan.

Visningen avslutades med en frågestund i den stora konferenssalen byggd för 350 personer ”på frimurarvis”.

– Den är influerad av Er matsal, bar i ena änden och med vikväggar så att salen kan avdelas i ett två eller tre rum, förklarade Roshan Malalatunga.

Roshan Malalatunga visade bröderna de nya rummen.Foto:Håkan Wasén
Hotelldirektör Roshan Malalatunga visade bröderna de nya rummen.Foto:Håkan Wasén

– Man kan ta hissen upp från garaget direkt till konferensen, bo här och sedan åka iväg. Att kunna ha konferens i samma lokaler är också värdefullt för våra hyresgäster.

Roshan Malalatunga berättade att han, under projekterings och byggtiden, haft ett gott samarbete och en bra dialog med Frimurarsamhällets arbetsgrupp med Göran De Geer, Anders Stensson, Lars Brunskog och Lennart Nilsson,

– Bygget har gått bra frånsett lite extra jobb med grundläggningen eftersom vi var tvungna att spränga lite berg,berättade Lennart Nilsson.

– Vårt arbete i gruppen är dock ännu inte slut, eftersom hotellet skall fortsätta med renoveringsarbeten i fastighetens övriga delar.

Ungefär 100 rum skall renoveras på Klostergatan samt 13 rum mot Vasavägen. Dessutom kommer det att bli förändringar bottenplanet mot S:t Larsgatan. Baren  flyttas ut till tidigare konferenshörnan i lobbyn  invid receptionen.

-Vi kommer också att göra en del jobb i Pelarsalen och alla arbeten som utförs kommer att lyfta hela det här hotellets värde, menade Roshan Malalatunga.

Nöjda miner efter bra dialog under bygget från tv nders Stensson,Roshan Malalatunga,Lennart Nilsson,Lars Brunskog och Göran De Geer.Foto:Håkan Wasén
Nöjda miner efter bra dialog under bygget från tv Anders Stensson,Roshan Malalatunga,Lennart Nilsson,Lars Brunskog och Göran De Geer.Foto:Håkan Wasén

– Det känns bra att se allt det här och hur fint det blivit, tyckte vår provinsialmästare Peter Granstam.

– Våra hyresgäster rent lyriska över lokalerna, sade Anders Stensson.

-Vi räknar med ytterligare ett halvårs arbeten men nu i så liten omfattning att det inte kommer att störa våra gäster, menade Roshan Malalatunga.

Innergården är ännu inte färdig men det har redan kommit förslag till hotelledningen från nöjesarrangörer för  hur den kan användas, men inget är bestämt.

Dock kommer det sannolikt en form av servering i anslutning till den intilliggande baren.

Text och foto:Håkan Wasén