Höstplanering i Helios

Torsdagen den 31 augusti hade OM Per-Olof Fryelegård kallat alla sina ämbetsmän till samrådsmöte inför uppstarten av höstens verksamhet hos HELIOS.

På programmet stod:
–          Höstens loger
–          Verksamhetsplan år 2018
–          Arbetsordning år 2018
–          Säkerhetsfrågor
–          Allmän information ÖPL o Helios
–          Brödramåltid

Per-Olof ställde frågan: Vad är vi nu ?

Per-Olof redogjorde för ämbetsmännen kring verksamheten under vårterminen och konstaterade
att mycket har fungerat bra, ett stort tack till alla bröder! Han gick också igenom verksamhetsplan
och arbetsordning för år 2018.

Höstterminen närmar sig hos HELIOS Torsdagen den 31 augusti hade OM Per-Olof Fryelegård kallat alla sina ämbetsmän till samrådsmöte inför uppstarten av höstens verksamhet hos HELIOS. På programmet stod: -          Höstens loger -          Verksamhetsplan år 2018 -          Arbetsordning år 2018 -          Säkerhetsfrågor -          Allmän information ÖPL o Helios -          Brödramåltid Per-Olof ställde frågan: Vad är vi nu ? Vi har gjort en fin vårtermin, med härliga loger och mycket hög besöksfrekvens. Vi har hållit en hög nivå på vår rituella del och genomfört logerna med stil, värdighet och bra tempo – duktiga ämbetsmän som har varit väl förberedda och intresserade! Vår högtidsdag var mycket välbesökt och kan uppfattas som en våravslutning inom ÖPL, med många tillresta bröder från andra loger – möjligen skulle vi kunna önska oss att fler av våra Johannesbröder var närvarande! Vi har tagit oss igenom Visitationen – som gav oss ett mycket högt omdöme för vår verksamhet. Vi har skapat en fin struktur och karaktär på vår loge. Vår Caritas grupp fungerar mycket bra med ett stort engagemang för hjälp till behövande i vår bygd och med omsorg om våra bröder. Vi värnar och vårdar vårt fina logehus – där alla bröders arbetsinsats är viktig för att klara av uppgiften. Vi håller på att bygga upp vårt bibliotek – digitalt system är på gång under hösten. Logearbetet under hösten    Arbetet pågår som tidigare, kallelse till resp grupper (1,2 och3) och möjligheter finns till övningar. Cermonimästaren upprättar lista på J-bröder som skall tjänstgöra som vakt. Musikstycken skall avsluta logerna, musikföreståndaren förbereder detta inför varje loge. Övrigt Per-Olof presenterade statistik för vår verksamhet och i jämförelse med övriga loger inom ÖPL. Utan att gå in på alla siffrorna kan man konstatera att Helios verksamhet utmärker sig genom att vara i topp inom de flesta områden, ex.  besök per loge hade Helios siffran 43 mot siffran 34 som medelvärde inom samtliga S:t Johannesloger. Vår tillströmning av nya bröder är god, vi har för närvarande en väntelista, som sträcker sig några månader in på år 2018 – men detta arbetet får ej stanna av! Det skall hela tiden finnas en kö av nya bröder. Det finns tankar om att ev. starta upp en Seniorverksamhet, för äldre daglediga bröder, någon/ några gånger per termin. Dessa bröder kan ha svårt att komma till Reftele, ev. buss transport! Det måste finnas någon eldsjäl om projektet skall kunna startas. Då vår avgift till Johannesdalern (Stamhuset i Stockholm) har ökat i år med kr. 100 till kr. 800/år, har beslut fattats om att vår medlemsavgift måste ökas från kr. 1.700 till kr. 1.800/år fr o m nästa år. Caritas Vår ordf. i Caritas, Sven Nilsson, berättade om sitt besök i Oskarshamn, kring Caritas frågor inom ÖPL.  En hel del av frågeställningarna kändes inte som aktuella för Helios (låg närvaro, obetalda avgifter mm), men det kan noteras att vårt Caritas bistånd till behövande inom vårt närområde känns helt rätt – en del loger gör inbetalningar till större hjälporganisationer! Säkerhetsfrågor      Vår säkerhetsansvarige, Anders Jonsson, redogjorde för den säkerhetsplan som vi har. Det är viktigt att alla ämbetsmän är väl förtrogna med denna och har kunskap om sin roll vid olika händelser – fråga Anders om ni känner er osäkra! Brödramåltid Vår cermonimästare, Jens Petersson, bjöd in bröderna, som avslutning på kvällen, till ett kalas på kräftor och pajer till det facila priset av kr. 50:-.  Betalningen skedde med vårt nya betalnings- system – iZettle – alltså ej kontanter utan kortbetalning! Det verkade fungera bra! Välkomna till vår nästa aktivitet, som är städning av vårt logehus, både inne och utanför, tisdagen den 5 september kl 17.00 och höstens första loge sammankomst som är i grad III den 6 september kl 18,30. Test och foto: Ulf Gustafsson
OM Per-Olof Fryelegåerd informerade om höstens arbete i Helios.Foto:Ulf Gustafsson

Logearbetet under hösten

Arbetet pågår som tidigare, kallelse till resp grupper (1,2 och3) och möjligheter finns till övningar.
Cermonimästaren upprättar lista på J-bröder som skall tjänstgöra som vakt.
Musikstycken skall avsluta logerna, musikföreståndaren förbereder detta inför varje loge.
Övrigt

Det finns tankar om att ev. starta upp en Seniorverksamhet, för äldre daglediga bröder, någon/
några gånger per termin. Dessa bröder kan ha svårt att komma till Reftele, ev. buss transport!
Det måste finnas någon eldsjäl om projektet skall kunna startas.

Vi håller på att bygga upp vårt bibliotek – digitalt system är på gång under hösten.

Då vår avgift till Johannesdalern (Stamhuset i Stockholm) har ökat i år med kr. 100 till kr. 800/år,
har beslut fattats om att vår medlemsavgift måste ökas från kr. 1.700 till kr. 1.800/år fr o m nästa
år.
Caritas
Vår ordf. i Caritas, Sven Nilsson, berättade om sitt besök i Oskarshamn, kring Caritas frågor inom
ÖPL.

Säkerhetsfrågor
Vår säkerhetsansvarige, Anders Jonsson, redogjorde för den säkerhetsplan som vi har. Det är
viktigt att alla ämbetsmän är väl förtrogna med denna och har kunskap om sin roll vid olika
händelser – fråga Anders om ni känner er osäkra!

Ämbetsmännen möttes i Kräftans vänkrets inför hösten 2017.Foto:Ulf Gustafsson.
Ämbetsmännen möttes i Kräftans vänkrets inför hösten 2017.Foto:Ulf Gustafsson.

 

 

Brödramåltid
Vår cermonimästare, Jens Petersson, bjöd in bröderna, som avslutning på kvällen, till ett kalas på kräftor och pajer till det facila priset av kr. 50:-.  Betalningen skedde med vårt nya betalnings-
system – iZettle – alltså ej kontanter utan kortbetalning! Det verkade fungera bra!
Välkomna till vår nästa aktivitet, som är städning av vårt logehus, både inne och utanför, tisdagen
den 5 september kl 17.00 och höstens första loge sammankomst som är i grad III den 6 september
kl 18,30.

Text och foto: Ulf Gustafsson