Hösten i Kapitlet – uppdaterad version

Föredragshållare i kapitlet hösten 2017 – en spännande blandning av ungt och gammalt, beprövat och nytt, från när och fjärran.

Vid höstens första kapitelloge, i grad VII fredagen den 1 september, gästar oss Douglas Ohlson från Svea. Han är väl känd av framför allt Norrköpings-, Eksjö-, Jönköpings- och Reftele-bröder som mångårig deltagare i Norrköpingsbrödernas årliga Smålandsturnerande. Broder Douglas  gör nu sin debut i ÖPL:s talarstol. Hans föredrag har rubriken ”Salomos tempel”.

Dagen efter, lördagen den 2 september i grad VIII kommer (i stället för Rolf Svensson) vår förutvarande Andre Överbevakande Broder Jörgen Kalmendal att äntra talarstolen för att efter sitt seminarieföredrag  före kapitellogen följa upp detsamma inne i kapitlet. Rubriken är logisk med hänsyn till vad han talar om före kapitlet – ”Klädesdräktens betydelse”.

Två veckor senare genomförs höstens två kapitelloger i grad X. Fredagen den 15 september  delger Ordens Storintendent Per Arosenius, R&K, oss sina tankar om graden. Broder Per, hans två bröder och fader var samtidigt, för inte så många år sedan, alla fyra ledare (OM/O) för enheterna i Västerås, Sala och Enköping. Broder Per har tidigare gästat ÖPL som föredragshållare. Nu förkovrar han oss under rubriken ”Vad boken lär oss om svärdet och palmkvisten”.

Magnus Engström, förste deputerad Provinsialmästare i ÖPL, avslutar lördagen 16 september sin serie föredrag genom kapitelgraderna i grad X under rubriken ”Brodern och det förädlade arbetet”. De tidigare föredragen finns att låna (rekommenderas!) i biblioteket i Linköping.

Fredagen den 6 oktober, grad VIII, får vi åter se och höra Göran Laurelii, R&K, förutvarande Stormästarens Prokurator och tidigare provinsialmäster i ÖPL. En närmare presentation av broder Göran torde vara överflödig. Rubriken för årets föredrag är ”Frimurarorden ur ett nytt perspektiv”.

Vid ÖPL:s högtidsdag i grad VIII lördagen den 7 oktober håller Jörgen Jonsson, Ordförande i Diorit, högtidstalet. Det är sedan många år tillbaka en tradition i ÖPL att en av det gångna årets nyinstallerade Ordförande Mästere/Ordförande håller detta högtidstal. Broder Jörgen har som underrubrik till detta formulerat den fantasibringande ”En blinkning i evighetens tideräkning”.

Onsdagen den 25 oktober genomför kapitlet den årliga instruktionslogen i grad IX. Kvällens föredragshållare, Ordens Storintroduktör, R&K Olof Sköld, får då (ingen reception) lite längre tid på sig att utveckla sina reflexioner över gradens innehåll. Observera klädselanvisningarna arbetsordningen! Föredragets titel: ”Ordenslegendens betydelse för vår fortsatta vandring”.

Terminens sista kapitelloger äger rum fredagen den 10 och lördagen den 11 november. Vid fredagens loge i grad VII möter vi i talarstolen Herman Kihlstedt, känd från alla sina ämbetsår i S:t Jacob. Dessutom känner många broder Herman som vinnare och arrangör av ÖPL:s veteranbilsrallyn – månne han rattar oss lika elegant genom den VII:e graden? Nu talar han till oss om ”Ridderlighetens historia”.

Jerry Prütz, FvO i IIIxIII och FBB i DGC, avslutar kapitlets logearbeten för hösten med ett föredrag i grad VIII lördagen den 11 november. Som journalist är han van att kittla sitt auditorium – han har valt att kalla sitt föredrag ”De 27 stegen”.

Samtliga föredragshållare jämte besökande inhemska och utsocknes kapitelbröder hälsas alla varmt välkomna till Östgöta Provinsialloge hösten 2017!

Per Åke Ståhl

StM ÖPL