Kulturhuset Gottfried Vetlanda

Kulturhuset Gottfried
Foto: Björn Rydén

Frimurarnas hemvist i Vetlanda

År 1912 bildades Brödraföreningen Njudung i Vetlanda. Föreningens sammankomster avhölls på olika platser innan man kunde hyra in sig i det nybyggda bankhuset vid torget . Brödramåltiderna kunde man då avnjuta i dåvarande Centralhotellet.

År 2009 bildades Stiftelsen Kulturhuset Gottfried , som tack vare donation av medel från Broder Werner Gottfried von Seydlitz, kunde bygga lämpliga lokaler för kulturella ändamål.

År 2009 köpte Stiftelsen 2 centrala tomter av Vetlanda kommun. Bygglov erhölls 2010 och år 2016 var byggnaden klar och invigd.

S:t Johannes Logen De Tre Axen invigdes av Stormästaren Anders Strömberg 2016 och Brödraföreningen Njudung fick rättigheter att arbeta i Andreas-graderna med nya namnet Andreas Brödraförening Njudung.

Damföreningen Lovisa använder också Kulturhuset Gottfried.

Detta är en kort beskrivning. För att kunna ge lokalerna rättvisa erfordras besök. Känn Er Välkomna.