Hösten i Kapitlet

Höstterminens föredragshållare i Östgöta Provinsialloge  kan beskrivas som en skön blandning av rutinerade ”rävar” och ”premiärdansörer”, hämtade såväl från vår egen fördelning som från Stora Landslogen och Svea Provinsialloge . Denna breda variation har varit något av kapitlets signum under de senaste åren och har, som jag förstått det, uppskattats av kapitelbröderna.

Vid höstens första kapitelloge, i grad VII fredagen den 1 september, gästar oss Douglas Ohlson från Svea. Han är väl känd av framför allt Norrköpings-, Eksjö- och Reftele-bröder som mångårig deltagare i Norrköpingsbrödernas årliga Smålandsturnerande. Broder Douglas är Upplyst och gör nu sin debut i ÖPL:s talarstol.

Dagen efter, lördagen den 2 september i grad VIII, hör vi vår egen Rolf Svensson, kansler i ÖPL och tidigare OM i Helios. Även broder Rolf premiärframträder i väster. Han rubricerar sitt anförande som ”Vi är en del av det nya templet”.

Två veckor senare genomförs höstens två kapitelloger i grad X. Fredagen den 15 september
delger Ordens Storintendent Per Arosenius, R&K, oss sina tankar om graden. Broder Per, hans två bröder och fader var samtidigt, för inte så många år sedan, alla fyra ledare (OM/O) för enheterna i Västerås, Sala och Enköping. Broder Per har tidigare gästat ÖPL som föredragshållare.

Magnus Engström, förste deputerad Provinsialmästare i ÖPL, avslutar på lördagen den 16 september sin serie föredrag genom kapitelgraderna under rubriken ”Brodern och det förädlade arbetet”. De tidigare föredragen finns att låna (rekommenderas!) i biblioteket i Linköping.

Dagen före kapitlets högtidsdag, fredagen den 6 oktober, grad VIII,  får vi åter se och höra Göran Laurelii, R&K, förutvarande Stormästarens Prokurator och innan det ÖPL:s förutvarande Provinsialmästare. En närmare presentation av broder Göran torde vara överflödig …

Vid lördagens högtidsdag i grad VIII håller Jörgen Jonsson, Ordförande i Diorit, högtidstalet. Det är sedan många år tillbaka en tradition i ÖPL att en av det gångna årets nyinstallerade Ordförande Mäster/Ordförande håller detta högtidstal. Broder Jörgen har som underrubrik till detta formulerat den fantasibringande ”En blinkning i evighetens tideräkning”. Högtidsdagen och dess blinkning ser vi fram mot!

Onsdagen den 25 oktober genomför kapitlet den årliga instruktionslogen i grad IX. Kvällens föredragshållare, Ordens Storintroduktör, R&K Olof Sköld, får då (ingen reception) lite längre tid på sig att utveckla sina reflexioner över gradens innehåll. Observera klädselanvisningarna arbetsordningen!

Terminens sista kapitelloger äger rum fredagen den 10 och lördagen den 11 november. Vid fredagens loge i grad VII möter vi i talarstolen Herman Kihlstedt, känd från alla sina ämbetsår i S:t Jacob. Dessutom känner många broder Herman som vinnare och arrangör av ÖPL:s veteranbilsrallyn – månne han rattar oss lika säkert genom den VII:e graden?

Jerry Prütz, FvO i IIIxIII och FBB i DGC, avslutar kapitlets logearbeten för hösten med ett föredrag i grad VIII lördagen den 11 november. Som journalist är han van att kittla sitt auditorium – han har valt att kalla sitt föredrag ”De 27 stegen”.

Samtliga föredragshållare jämte besökande inhemska och utsocknes kapitelbröder hälsas alla varmt välkomna till Östgöta Provinsialloge hösten 2017!

Per Åke Ståhl
StM ÖPL