Frimurare på barnkoloni

Samling i härligaste väder tillsammans med medlemmar från koloniföreningen  inför dagens uppgifter på Östervik.

Lördagen 20 maj 2017 begav sig tolv Norrköpingsfrimurare till Österviks barnkoloni i Stäk på Vikbolandet för att hjälpa till att iordningställa kollot inför sommaren.

Där hälsades vi varmt välkomna av koloniföreningens ordförande Roger Zetterberg och dess ordförande Sophie Battel. Tillsammans med ytterligare tio personer från koloniföreningen blev vi en imponerande arbetsstyrka som tog i itu med uppgifterna. De bestod bland annat av fönsterputs, elarbeten, dikesgrävning, iskruvning av hundra kvadratmeter trallgolv, diverse vvs-arbeten och mycket annat.

Vädret log mot oss med både sol, värme och svalkande vindar. Östervik ligger bedårande vackert i innerskärgården. Det är inte svårt att föreställa sig att kollo-barnen trivs med att få vistas på en sådan vacker plats.

Alla jobbade på i högt tempo med kortare avbrott för lunch, sponsrad av restaurant Enoteket, och eftermiddagskaffe.

Det rådde ingen tvekan om att Östervikarna uppskattade vår hjälp vilket kändes bra i våra frimurar-hjärtan. Det är skönt att kunna bedriva frimureri i den ”allmänna världen” på detta sätt. Vi blev också varmt avtackade för vår insats och inbjudna att komma tillbaka under sommaren för att ta del av hur verksamheten bedrivs.

Detta var första gången som Norrköpings frimurare hjälpte till att iordningställa Östervik inför sommaren – men absolut inte den sista. Höstens och vårens insamlade medel från Norrköpings frimurare till behövande, har gått till Östervik. Också ÖPL har lämnat ett stort bidrag till deras verksamhet.

Jörgen Knapasjö

Fakta
Österviks kollo drivs av föreningen Norrköpings Skollovskolonier, en ideell förening som arbetar för att erbjuda barn lägerverksamhet på sommaren. Föreningen bildades år 1886 och har sedan dess bedrivit koloniverksamhet på flera platser i Östergötland.  

År 1936 startades koloniverksamheten på Östervik och har sedan pågått där fram till idag. Östervik ritades av arkitekt Kurt von Schmalensee som var stadsarkitekt i Norrköping. Anläggningen ansågs år 1936 som mycket modern trots att elektricitet saknades och att det var torrdass som gällde. Elektricitet fick man på 50-talet.

I slutet av 1800-talet var barnen på skollovskoloni under 7 – 8 veckor under sommaren. Tiderna har sedan successivt minskat till dagens 12-dagarsläger som längst.

Från början var koloniverksamhetens tanke att fattiga och sjukliga barn skulle bli friskare och starkare genom att komma ut på landet, andas ren luft och äta bättre mat än vad som bjöds i deras oftast fattiga hem. Sedan många år tillbaka väljs de barn som får komma till Östervik ut av koloniföreningen och representanter för Norrköpings kommun.