Sanningen

Svenska Frimurare Orden Vapen

Veritas persuadet – sanningen övertygar. Så lyder Svenska Frimurarordens valspråk. Formuleringen verkar självklar. I dessa dagar av post-truth och alternativa fakta verkar den rentav manande. Jag har aldrig funderat närmare över innebörden. Inte förrän nu!

Svenska akademins ordbok har en lång artikel om ”Sanning”. Den vanligaste betydelsen har något med överensstämmelse med verkligheten att göra. Det finns också religiösa betydelser. De kan handla om kristen förkunnelse och om Bibelns uppfattning om vad som är rätt och riktigt. Det är rimligt att anta, att valspråket ligger närmare den kristna betydelsen än den världsliga, men hur skall det tydas?

De tre synoptiska evangelierna nämner inte ordet ”sanningen” någon gång. Johannes nämner det inte mindre än 17 gånger. Det förekommer bland annat i ett av Jesu sju Jag är-ord: ”Jag är vägen, sanningen och ljuset” (Joh. 14:6). Orden ger en återklang av det gudsnamn Moses fick på berget Horeb: ”Jag är den jag är” (2 Mos. 3:14). Jesus är sanningen. Han är vägen till Gud; den som gör Guds eviga liv tillgängligt för alla dem som vill ta emot det.

Någon bibeltext om att sanningen övertygar har jag inte hittat. Däremot finns formuleringen: ”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria” – Veritas vos liberabit (Joh. 8:32). Det amerikanska universitetet Johns Hopkins har det som sitt valspråk. Innebörden är att alla är slavar under synden, men Kristus skall ge oss den frihet som följer av ett andligt liv och av att låta sig påverkas av Guds ord.

Det finns andra kända latinska citat om sanningen, till exempel: Veritas est temporis filia – Sanningen är ett barn av sin tid, eller: Veritas odium parit – Sanningen föder hat, eller: Veritas simplex oratio est – Sanningens språk är enkelt. Jag kommer också att tänka på en inskription i Rosslyn Chapel: Forte est vinum: Fortior est Rex: Fortiores sunt mulieres: Super omnia vincit veritas – Vinet är starkt, kungen är starkare, kvinnan är starkast, men sanningen besegrar allt.

Mot denna bakgrund tror jag mig börja förstå Ordens valspråk. Det uttrycker inte något tidsbundet – det är tidlöst. Det föder inte hat – det förutsätter kärlek. Det är inte enkelt – det är svårt. Det uttrycker inte truismen, att den som tror är övertygad – det kräver eftertanke. Jag tror att en förklaring står att finna i Evangeliet enligt Johannes. Prologen är ofta citerad: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud och Ordet var Gud.” Evangeliets höjdpunkt finns emellertid omedelbart före epilogen. Den uppståndne visar sig för lärjungarna, men Tomas tvivlar tills han får se Jesu sår. Jesus säger då: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror” (Joh. 20:29). – ”Sanningen övertygar.”

Rune Carlsson