Siffermagi

Det lär finnas ett dejtingprogram i TV, som kallas: ”Tro, hopp och kärlek”. Uttrycket är hämtat från 1 Kor. 13:13: ”Men nu består tro, hopp och kärlek, des­sa tre, och störst av dem är kärle­ken.” Hela kapitlet är tänkvärt och hör till de vackraste i Bibeln. Just denna vers brukar knappast förknippas med siffermagi, men tretalet skulle kunna göras tydligare med färre ord, en annan ordföljd och en annan betoning: ”Kärlek, tro och hopp” (bara en iakttagelse – ingen kritik mot Paulus eller översättarna).

Tretalet anses vara ett heligt tal. Det kan bl.a. symbolisera Treenigheten. Om vi kvadrerar talet tre: 3 x 3 = 9 får vi ett nytt heligt tal. Talet 9 anger Jesu dödstimme, med den betydelse den har för passionshistorien. Talet 9 är också likvärdigt med det hebreiska ordet för sanning. Nu kommer vi in på verklig siffermagi. När vi multiplicerar talet 9 med ett annat tal, uppstår det på nytt, om vi adderar siffrorna i produkten: 9 x 2 = 18, 1 + 8 = 9; 9 x 3 = 27, 2 +7 = 9; 9 x 4 = 36, 3 + 6 = 9; . . . ; 9 x 112 = 1 008; 1 + 0 + 0 + 8 = 9 o.s.v. Innebörden är: ”Sanningen kommer alltid fram.” Eller annorlunda uttryckt: ”Veritas persuadet” – ’Sanningen övertygar’, vilket är Svenska Frimuraordens valspråk.

Talet 9 markerar också det sista steget i Bondepraktikans ålderstrappa: ”Mutatio coloris – 90 år till barnaspott, längre att leva är inte gott.” Gal 5: 22-23 räknar upp Andens nio frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Två av dessa frukter återfinns i de tre (just det) latinska ord, som är graverade på DMP:s logesvärd: Pax, Concordia, Gaudium – ’Frid, enighet och glädje’.

Även talet 7 är heligt. 7 = 3 + 4, d.v.s. Guds och världens tal. Jesus yttrade sju ord på korset. En trappa med sju trappsteg betyder frälsningens väg. De fyra kardinaldygderna (klokhet, måttfullhet, mod och rättrådighet) och de tre teologiska dygderna (tro, hopp och kärlek) ger sju sammanlagt. Romersk-katolska kyrkan har sju sakrament. Menoran i Salomos tempel hade sju lampor. Men under Chanukka, den fest då judarna firar återinvigningen av templet år 165 f.Kr., används en ljusstake med nio ljus (då är vi där igen). Festen varar i åtta dagar. Första kvällen tänds ett ljus, andra kvällen två, o.s.v. Ljusen tänds med ett nionde ljus, som kallas tjänaren, shamash. Detta nämnt enbart som exempel på den ytterst omfattande siffermagi, som förekommer både inom och utanför vår Orden. Här blir det ett P.S. till mitt tidigare inlägg om Legender, allegorier och symboler.

Rune Carlsson