Visitation i Oskarshamn

Under tre intensiva dagar i mars 2017 besöktes Oskarshamn av Visitator a latere, Thomas Böös, tillsammans med visitationssekreterare Torgny Söderberg och tillträdande visitationssekreterare Björn Börsbo. A latere är latin för ”vid sidan av”. Det betyder att visitatorn står vid sidan av Stormästaren och är hans förlängda arm vid visitationen.

Visitation. Foto Michael Stenfelt
Visitator a latere, Thomas Böös, flankeras av visitationssekreterare Torgny Söderberg och tillträdande visitationssekreterare Björn Börsbo.

Redan flera månader innan visitationen hade vi fått en diger ”kravlista” av visitationssekreteraren och ett intensivt arbete med att få fram alla begärda handlingar hade pågått ett bra tag.

Visitationer har ägt rum i Svenska Frimurarorden sedan slutet av 1700-talet och äger i dagsläget rum var femte år hos loger och brödraföreningar. De är ett måste för att se till att små lokala variationer inte utvecklas till stora och i förlängningen en annan orden än vad som är tänkt.

Första kvällen ägnades åt diskussion. Visitationsteamet diskuterade bland annat medlemsutveckling och ekonomi tillsammans med företrädare för S:t Johanneslogen Orion och Brödraföreningen De Tre Stjärnor.  Följande dag var det så dags för visitation av logens och brödraföreningens administration, lokaler och utrustning. Protokoll, cirkulär, revisionshandlingar och årsberättelser gicks igenom i detalj av visitationssekreteraren och man kontrollerade att inget saknades.  Ett tips till sekreterare inblandade i visitationen är att läsa på de stycken i Ordens Allmänna Lagar som handlar om logens administration.  Samtidigt studerades logehusets lokaler och den utrustning vi använder i verksamheten.  Resultatet blev bra, visitatorerna gjorde sitt arbete grundligt och vi fick många goda tips om hur verksamheten ska förbättras och bättre stämma överens med övriga loger och brödraföreningar.

På kvällen var det dags för sammankomst i grad IV-V i Brödraföreningen De Tre Stjärnor. Uppslutningen var god och stamningen lika så.  Följande dag fick visitatorerna bland annat besöka logens museum och på kvällen var det loge i grad I i S:t Johanneslogen Orion med reception. Även här var uppslutningen god och många Oskarshamnsbröder hjälpte till att få upp närvarosiffrorna genom att gå på både logen och sammankomsten i brödraföreningen.

Visitationsteamet tillsammans med S:t Johanneslogen Orions Ordförande Mästare Anders Rapp och Deputerade Mästare Mats Willinder.

Visitationsteamet tillsammans med S:t Johanneslogen Orions Ordförande Mästare Anders Rapp och Deputerade Mästare Mats Willinder.

Båda sammankomsterna löpte på med gott resultat men visitatorerna upptäckte även här några små detaljer som inte riktigt stämde med ritualen. Inte mindre än tre Riddare och Kommendörer besökte loge och brödraförening. Förutom Visitator a Latere Thomas Böös och tillträdande Visitationssekreterare Björn Börsbo förgyllde även Ordens Högsta Prelat Leif Norrgård sammankomsterna.

Nu väntar vi på visitatorernas rapport, det s.k. Biavskedet, som ska läsas upp under en framtida sammankomst. Inom parantes var visitationssekreteraren väldigt noga med att kolla att uppläsningen av föregående Biavsked fanns med i protokollen.

Sammanfattningsvis några givande och lärorika dagar i Oskarshamn.

Text och foto Michael Stenfelt.