Ny Fyran – och nya lokalredaktörer

Lasse Ulvemo, Lars Klingström, Eksjö, Fyran.
Nio nyblivna redaktörer fick lära sig mer om hur man hanterar en webbsida den 22 april.

Som en viktig del i den kommunikationsstruktur som nu växer fram inom Fjärde fördelningen har merparten av de totalt 18 lokalredaktörerna för Fyran fått en första duvning i hanteringen av sidan.

Först en tillbakablick. Fredagen den 30 september 2011 tog Fyran sina första, lite stapplande steg ut på nätet. Den hade då ett mångårigt liv som papperstidning bakom sig, förtjänstfullt producerad av Rune Engelbrektsson, Västervik och Sten Gradvall, Linköping. För att skilja nykomlingen från den tidigare gavs den namnet Frimurar-Fyran, vilket dock snart släpptes till förmån det enklare och inarbetade Fyran. Och liksom sin föregångare är den både intern och extern, det vill säga den är helt öppen och kan läsas av ”vem som helst”.

Fyran har sedan starten genomgått flera förändringar, men det riktiga lyftet har inte infunnit sig. Med några lysande undantag, har den lidit brist på lokalt material. Inte minst har också en bra kalenderfunktion stått högt på önskelistan.

Johan Hovbrandt, Mats Gustafsson, Eksjö, Fyran.
Johan Hovbrandt, Den Mellersta Pelaren i Jönköping, jobbar professionellt med bland annat IT och hjälper Mats Gustafsson, Orion i Oskarshamn, med att lägga in text och bild på Fyran.

Då Fyran skapades ställdes frågor om dess förhållande till Svenska Frimurare Ordens webbsida. Denna var då tämligen outvecklad och ambitionen med Fyran var att komplettera Ordens webbsida med mer lättillgängligt och vardagligt materiel. Detta gäller fortfarande, men med den viktiga skillnaden att IT-utvecklingen gjort det möjligt att koppla ihop de båda webbplatserna med varandra på ett helt annat sätt. Ordens webbsida har också utvecklats mycket positivt och där finns nu flera mycket intressanta funktioner.

I den nya version av Fyran som lanserades för några veckor sedan, utnyttjas dessa funktioner på flera sätt. Bland annat hämtas kalendern från SFMO-sidan. Det finns också direktlänkar till beskrivningarna om de olika enheterna samt den mycket förnämliga sektion som vänder sig till dem som blivit nyfikna på frimureriet och funderar på att ansöka om att bli medlem.

Lasse Ulvemo, Hans Ulvemo, Fredrik Smedberg, Eksjö, Fyran
Fyrans webbmaster, Lasse Ulvemo, instruerar sin bror, Hans Ulvemo från Orion i Oskarshamn och Fredrik Smedberg från IIIxIII i Motala.

Vid två tillfällen har nu de nya lokalredaktörerna utbildats av Fyrans nye webmaster Lasse Ulvemo och dess båda redaktörer Lars Klingström och Håkan Wasén. Vid det senaste tillfället sammanstrålade nio nyblivna redaktörer i Concordias lokaler i Eksjö lördagen den 22 april.

– Vi hoppas att så småningom få se ett livligt inflöde av inlägg från enheterna, säger Håkan Wasén. Känner man sig osäker så finns både Lars Klingström och jag som stöd för att fixa till texterna. Lasse Ulvemo och Johan Landström kan svara på alla frågor som gäller teknik och funktion med den nya sidan.

– En stor fördel är att Fyran nu är responsiv, vilket innebär att den fungerar lika bra i mobiltelefon och platta som i dator, säger Lasse Ulvemo. Under de första båda veckorna har ungefär hälften av besöken på Fyran skett via mobiltelefon eller platta.

Mer om med ”Nya Fyran” och dess funktioner och möjligheter kommer inom kort, liksom också om Fjärde fördelningens informations- och kommunikationsstrategi sedan den så småningom vederbörligen blivit fastställd.

Hur Fyrans redaktion nu ser ut framgår via länken överst till höger på denna sida eller genom att klicka här.

Text och bild: Lars Klingström, redaktör för Fyran