Ett måste för nyblivna frimurare i Linköping

Återigen har ett stycke intressant läsning kommit från seminariegruppen Folke Filbyter. ”De första frimurarna i Linköping” borde vara ett måste för en nybliven frimurare i Linköping.

Seminariegruppen Folke Filbyter  verkar i forskningslogen C.F.Eckleffs anda inom Fjärde fördelningen. Den har gett ut en rad intressanta skrifter om frimureriets historia.Denna gång är det Tord Kagerup som sammanställt fakta och bilder om de första frimurarna i Linköping.

Kända släkter
I skriften  förekommer naturligtvis de kända grundläggarna och medlemmarna av släkter, fortfarande verksamma inom det östgötska frimureriet, bland andra De Geer och Lagerfelt.
Formgivningen, som som Björn Böke stått bakom, är tilltalande och gör skriften lättläst.
Texterna är korta men faktaspäckade och det som tillför mycket är  bilder av de hus i Linköping där de bodde och verkade.
Tord Kagerup har också bemödat sig om att kartlägga allas frimureriska historia och det är intressant att se hur frimureriet under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal expanderar både med hjälp av frimurare från Stockholm men också från utländska loger.
Några av de beskrivna deltog också i 1700-talets krig och blev skadade av bl. a kanonkulor. Man kan ana det finns mycket mer spännande att berätta. Man undrar hur det ”onådiga svaret” löd när en av de tidiga frimurarna, Axel Wilhelm Pereswetoff Morath, begärde att få bli befriad från den lagmanstitel han ansåg var för tung att bära.

Väcker nyfikenhet
Så skriften väcker fortsatt nyfikenhet och de är också seminariegruppens mål. Arbetsområdet och gruppens syfte är att syfta till att ”envar intresserad broder skall kunna söka kunskap om sådana för broder intressanta företeelser som väckt undran eller nyfikenhet och längtan efter djupare förståelse”. Så varje nybliven broder i Linköping bör läsa den eftersom den ger en intressant bild av Linköpingsfrimureriet och väcker nyfikenhet.

Text:Håkan Wasén