Den nya tillbyggnaden har börjat visa sitt ”ansikte”!

Utsikten från frimurarsalen i Frimurarhotellet Linköping håller nu på att få sitt slutliga utseende. För ett år sedan bjöd den en enda byggröra men nu anas den färdiga tillbyggnaden av hotellet.

Den har de senaste månaderna dolts av byggnadsställningar som nu börjat att demonteras på tillbyggnadens baksida mot Kungsgatan  och i ena vänstra övre hörnet sett från gårdssidan.
I maj skall byggställningarna vara borta och i juni beräknas det bli inflyttning om allt går enligt planerna.

Text och foto: Håkan Wasén