Eriks gyllene murslev hittade hem till Orion efter 93 år!

 

En gyllene murslev i en kvarlåtenskap blev inledningen till sökande efter en morfars frimureriska bakgrund. Och efter 93 år hittade en gyllene murslev ”hem”.

Det började med ett mail från en frimurarbroder i Falun. Han hade en bekant, Gerth Bradley, som hittat en gyllene murslev bland sin morfars kvarlåtenskap. Morfadern var bördig från Oskarshamn och nu ville Gerth veta om det kunde vara så att han hade varit frimurare i Oskarshamn? Morfadern hette Erik Gottfried Carlsson.

Lyckad arkivsökning

En gyllene murslev hittade åter hem efter 93 år. Foto Michael Stenfelt.
En gyllene murslev hittade åter hem efter 93 år. Foto Michael Stenfelt.

Den gyllene mursleven var prydd med passare och vinkelhake.
Sagt och gjort, vår arkivarie i Oskarshamn började leta och hittade följande i arkiven:
Orion nr. 577 Erik Gottfried Carlsson
Född i Döderhult 1889
Köpman
Hemort Oskarshamn
Reception Grad I? 22/1 1920
Förpassad? ja
Ålder vid död? 61 år

Så Gerths morfar Erik var mycket riktigt frimurare i S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn och med tanke på den gyllene mursleven så bör han kanske ha haft grad III vid sin bortgång?

Gerth tackade så mycket för informationen och meddelade att han kunde tänka sig att återbörda mursleven till frimurarorden, men bara till morfaderns hemmaloge i Oskarshamn.
Erik recipierades år 1920 troligen av Orions dåvarande ordförande mästare Bankdirektör Alexander Schyller.

Erik recipierades troligen av Alexander Schyller OM i Orion 1921.

Andreasskedet
Nu hade mitt intresse för denna Broder Erik Carlsson vuxit och jag började fundera på om det, trots mursleven, inte kunde vara så att han fått högre grad än grad III. Han var ju ändå förpassad enligt registerutdraget.
Ett mail skickades till S:t Andreaslogen Den Gyllene Gripen och efter ett tag fick jag svar från sekreteraren.

Erik hittad hos Gripen
Visst, även de hade hittat broder Erik!
Här fanns mer information att hämta.
Erik var järnhandlare och recipierade i grad I i Oskarshamn enligt denna liggare den 22/1 1919. Alltså inte samma år som stod i Orions matrikelbok. Men eftersom uppgifterna ursprungligen kommer från Orion så förutsätter jag att 22/1 1920 är det rätta datumet.
Grad II fick han 1921 och grad III (och den gyllene mursleven) år 1923. År 1928 upptas han sedan i Gyllene Gripen med grad IV-V och blir sedemera S:t Andreasmästare år 1930. Här verkar Broder Eriks frimureriska resa dock ha tagit slut ty kolumnen ”Befordran till högre grad” är markerad med ett streck.

Mer om Erik
Man kan tänka sig att resan från Oskarshamn till Linköping på tidigt 1900-tal var ganska lång och besvärlig. Det fanns tågförbindelse men med olika järnvägsbolag och flera byten kan resan ha tagit en hel dag.

T-Fordsägare
Men Erik var också bilägare. Hans barnbarn Birgitta minns än idag hur de åkte i sin morfars T-Ford på 1940-talet för att titta på blixtar över Öland.

Ett underbart tidsdokument.Erik Gottfrid Karlsson längst.t.h.på bilutflykt med släkt och vänner.

På  bilden ovan ser vi Erik längs till höger på bilutflykt på 1930-talet. Kanske företog han resan till Linköping för att gå på loge i den bil vi ser på bilden?

Eriks körkort

Eriks körkort.

Eriks svåger Karl Gustaf Lindström, till vänster om bilen på bilden, recipierade också 1920. Han blev senare Andre Skattmästare i S:t Johanneslogen Orion år 1940-1944 samt Andre Andre Bevakande Broder 1944-1948.

Andre Skattmästare hade även hans far, skomakaren och läderhandlaren Sven Alfred Johansson Lindström, varit år 1908-1918, senare också Förste Skattmästare år 1918-1920.

Tjänande broder
Karl Gustafs bror, Posttjänstemannen Knut Erik Lindström, var s.k. tjänande broder och logens Förste Vaktmästare år 1917-1935.  Han recipierade 1915 och bodde sannolikt i vaktmästarbostaden högst upp i Oskarshamns logehus i det som nu är frimurarbrödernas matsal.
Erik gifte sig i december 1919 med sin Lisa, bara en månad innan han recipierade i grad I i frimurarlogen 30 år gammal. En kvalificerad gissning är att familjen Lindström var inblandade i hans inträde i logen. Troligen var Förste Skattmästare Sven Lindström och kanske också Förste vaktmästare Knut Erik Lindström,  hans faddrar, även om det inte kunnat verifieras.

Även Eriks manschetknappar och hans nål har skänkts till Orion. Foto: Michael Stenfelt.

 
Järnhandlare i Oskarshamn
I den allmänna världen verkade Erik alltså som järnhandlare. En äldre frimurarbroder som visade sig vara släkt med Erik känner till att han ägde eller var delägare i Almquists Järnhandel som på den tiden låg på Hamngatan i Oskarshamn i hörnan ut mot hamnen. Erik var också under många år kassör i Oskarshamns Köpmannaförening och dessutom under några år ordförande i lokala fotbollsklubben IFK Oskarshamn.

Snäll hjälpsam tystlåten
Gerths äldre kusin Birgitta minns Erik som snäll, hjälpsam och tystlåten på äldre dagar.
Han var känd för sin vackra handstil och satt ofta vid sitt skrivbord och gjorde ”skrivjobb” åt andra.
I unga dagar ska han ha varit vinterbadare.

Wälgörande Medborgare
Gerth hittade också bland sin morfars saker ett ordensband märkt med bokstäverna W.M. Detta ordensband ser ju inte så frimureriskt ut men vad var då W.M.? Jo, det visade sig tillhöra det lilla lokala ordenssällskapet Wälgörande Medborgare. Sällskapet existerar än idag och Wälgörande Medborgares ämbetsmän består till stor del av frimurarbröder.Wälgörande Medborgares nuvarande skattmästare och tillika frimurare berättar följande:

Samtliga föremål överlämnades till S:t Johanneslogen Orions nuvarande Ordförande Mästare Anders Rapp i den Johannessal där broder Erik recipierade i grad I, nästan 100 år tidigare. Cirkeln är sluten. Den gyllene mursleven har hittat hem! Foto:Michael Stenfelt

”Ordensförbundet WM är en av Kalmar läns äldsta föreningar. Den bildades i Döderhultsvik,  (det gamla namnet på Oskarshamn), år 1849. WM står för Wälgörande Medborgare. Logen har sammanträde 1 gång per år. Det är alltid första lördagen i mars månad. Vid logesammanträdet är det först årsmöte och sedan följer gradgivning i graderna 1 till 5 samt jubelriddaregrad (en grad som man får efter 25 års medlemsskap). Logen avslutas med ett gästabud. Sedan har vi vice stormästare, sekreterare och arkivarie, samt ett antal övriga ämbetsmän. Logen har en lite lättsammare inramning än t.ex. frimurarna men vilar på en mycket seriös ritual och syftet med logen var att hjälpa nödställda, vilket var väldigt betydelsefullt på den tiden då logen bildades.
Överlämnandet
Tillbaka till frimureriet. Till slut blev det så dags. Med rekommenderat brev anlände Erik Gottfried Carlssons murslev till Oskarshamn.  Och inte nog med det. Gerth var vänlig nog att skänka även morfaderns fracknappar, manschettknappar och slipsnål till logen.

Tack till: Gerth Bradley för gott samarbete, Håkan drevin för lån av historiska familjebilder, Fred Beyriss, Förste Arkivarie i S:t Johanneslgen Orion samt Anders Eklund, Förste Sekreterare i S:t Andreaslogen Den Gyllene Gripen, för hjälp med sökning i arkiven
Ingvar Persson, Skattmästare i Ordensförbundet W.M. för information om Wälgörande Medborgare
Torsten Ivarsson, Museiföreståndare i Oskarshamns Frimurarsamfällighet för ytterligare sökningar i arkivet och kompletterande information. Bo Wretling för muntlig kompletterande information.

Fotnot:När jag redigerade och läste artikeln med stort nöje slog det mig plötsligt.

Erik Gottfried måste i Den Gyllene Gripen ha träffat min morfar Herman Tretow,(1879-1958) som recipierade i Linköping 1922 (om jag minns rätt) och och fortsatte i Andreasskedet i Den Gyllene Gripen. Jag vet mycket lite om morfars frimuraraktivitet och kanske det är dags att forska lite mer.

Finns det fler som har sådana här fascinerande historier att berätta om sina släktingar? Ta vara på de unika möjligheter våra arkiv med dess protokoll kan ge! Skriv eller hör av Er till redaktionen så att vi kan få berätta resultaten för andra frimurare!.

Håkan Wasén:Fyranredaktör