Ny skrift från seminariegruppen Folke Filbyter

Skriften har titeln Utveckling i människokärlek – Personliga tankar kring livets rätvinkliga konst.

 

Boken Utveckling i människokärlek av Harri Jalonen. Semineriegruppen Folke Filbyter
Boken Utveckling i människokärlek av Harri Jalonen. Semineriegruppen Folke Filbyter

Författare är broder Harri Jalonen, vilken, som framgår av titeln, beskriver sina tankar kring begreppet Den Konungsliga konsten, DKK.

 Skriften är inte gradbunden. Det är en öppen skrift som allmänheten kan ta del av.  

Skriften som är på 226 sidor sammanfattar det mesta om frimureriets innersta kärna. I skriften ges olika perspektiv; på såväl filosofiska, andliga, emotionella och naturvetenskapliga som bidrar till förståelsen av DKK. Sist i skriften finns sammanfattningsvis olika aspekter på DKK beskrivna tillsammans med diskussionsfrågor som kan användas för studieträffar.  

Låna gärna 
Låna gärna Harris skrift 2016:2 Utveckling i människokärlek. Den finns på 4:e fördelningens alla bibliotek.
 

Vill du köpa boken? 

Är du intresserad av att köpa Harris skrift Utveckling i människokärlek- Priset är 150 kronor. Skicka ett mail till  aos.opl@frimurarorden.se   med ditt telefonnummer så ringer vi upp. 

Text:Bo Magnusson