Kammarreception i Jönköping – en högtid i mindre skala

En kammarreception i Jönköping kan, även om ritualen är avskalad och lite kortare, delvis ge nya upplevelser.

Lennart Patzke, 92,fick fick sin grad X vid en kammarreception i Jönköping, ledd av provinsialmästare Peter Granstam. Foto: Bengt Rydell
Lennart Patzke, 92,fick fick sin grad X vid en kammarreception i Jönköping, ledd av provinsialmästare Peter Granstam. Foto: Bengt Rydell

Ibland har inte våra bröder möjlighet att komma till Linköping för att få en ny kapitelgrad. Det kan vara olika anledningar till detta, ofta vacklande hälsa eller långa avstånd. Men viljan att förkovra sig är ändå stor och i vissa fall kan anordnas en reception på annan ort eller vid annat tillfälle än de ordinarie, en s.k. kammarreception.

20 år sedan sist
I Jönköping genomfördes i mitten av november en sådan reception i grad X för Lennart Patzke, ´92 år gammal och bosatt i Huskvarna. Enligt säker uppgift från seniora bröder var det ca 20 år sedan som senast en kammarreception genomfördes i Jönköping. Receptionen ägde nu rum i Frimurarhuset i Johannessalen som var förberedd för grad X inför en sammankomst i brödraföreningen Viktor Rydberg samma kväll.

En kortare ritual än vanligt användes med fokus på de avsnitt som är väsentliga för recipienten och som var anpassade till lokalens förutsättningar.

Nya dimensioner
Ett 10-tal bröder följde broder Patzkes reception och deltog sedan i en gemensam brödramåltid. Logen leddes av provinsialmästare Peter Granstam tillsammans med ämbetsmän från Östgöta Provinsialloge.

Alla kunde konstatera att det var en högtidlig reception som gav nya dimensioner av denna grad. Den ”avskalade” versionen av ritualen gav delvis nya upplevelser då den tydligare fokuserade på denna grads viktiga delar för just recipienten.

Text och bild: Bengt Rydell